İsimleri Bilinmesi Gereken 50 Günümüz Yabancı Teist Felsefeci – Onur Kenan Aydoğdu

İsimleri Bilinmesi Gereken 50 Günümüz Yabancı Teist Felsefeci – Onur Kenan Aydoğdu

Nisan 21, 2022 0 Yazar: felsefelog

Felsefe tarihinde olduğu gibi günümüzde de teist filozofların felsefedeki yeri oldukça önemlidir. Bu yazımda din felsefesi başta olmak üzere bilim felsefesi, zihin felsefesi, metafizik, epistemoloji vb. alanlarda bu alanların gelişmesinde ve ilerlemesinde pek çok katkı da bulunmuş önemli isimleri ele almaya çalıştım. Maalesef ki bu isimlerin bir kısmının eserleri, makaleleri Türkçeye çevrilmiş ve isimlerine de çokça atıf yapıldığı halde ülkemizde felsefe okumuş veya okuyan insanlar tarafından bile tanınmayabilmektedir.  Bu yazıda kısaca bu isimleri tanıtıp önemli eserlerine yer vererek tanınmaları noktasında bir nebze olsun katkıda bulunmayı ve teist bakış açısında okuma yapacak olanlar için bir rehber sunmayı amaçlıyorum. Elbetteki bu liste oldukça eksiktir ve bu listede yer almayan pek çok önemli isim daha vardır. Bu yazıyı bu konuda bir başlangıç olarak kabul edip ileride daha çok genişletmeye çalışacağım.


1. William Lane Craig

William Lane Craig, Talbot İlahiyat Okulu’nda Felsefe profesörü ve Houston Baptist Üniversitesi’nde Felsefe profesörüdür. O ve karısı Jan’ın iki yetişkin çocuğu var. Lisede bir genç olarak on altı yaşında, ilk Hıristiyan müjdesinin mesajını duydu ve hayatını Mesih’e verdi. Craig, Wheaton College’da (lisans 1971) lisans eğitimini ve Trinity Evanjelik İlahiyat Okulu’nda (Yüksek Lisans 1974; yüksek lisans 1975), Birmingham Üniversitesi’nde (İngiltere) (doktora 1977) ve Münih Üniversitesi’nde (Almanya) (D. Theol. 1984). 1980-86 yılları arasında Trinity’de din felsefesi öğretti, bu süre zarfında o ve Jan ailelerini kurdu. 1987’de Brüksel, Belçika’ya taşındılar ve burada Dr. Craig, 1994’te Talbot’ta görevine gelene kadar Louvain Üniversitesi’nde araştırma yaptı. Tanrı’nın varlığıyla ilgilenen kelam kozmolojik argüman konulu araştırmalarıyla tanınmıştır.

   Kelam Kozmolojik Argümanı dahil otuzdan fazla kitabın yazarı veya editörlüğünü yaptı; İsa’nın Dirilişinin Tarihselliği için Yeni Ahit Kanıtının Değerlendirilmesi; İlahi Ön Bilgi ve İnsan Özgürlüğü; Teizm, Ateizm ve Big Bang Kozmolojisi; ve God, Time and Eternity’nin yanı sıra The Journal of Philosophy, New Testament Studies, Journal for the Study of the New Testament, American Philosophical Quarterly, Philosophical Studies, Philosophy ve British Journal for Philosophy of Science dahil profesyonel felsefe ve teoloji dergilerindeki yüzden fazla makale yazdı . 2016’da Dr. Craig, The Best Schools tarafından yaşayan en etkili elli filozoftan biri olarak seçildi.

Önemli Eserleri; The Kalām Cosmological Argument (1979), Time and Eternity: Exploring God’s Relationship to Time (2001) , Theism, atheism, and big bang cosmology (1993) , A Reasonable Response: Answers to Tough Questions on God, Christianity, and … (2013) Divine Foreknowledge and Human Freedom: The Coherence of Theism : … (1990) , Hard questions, real answers (2003) , God? A Debate Between a Christian and an Atheist (2003) , The cosmological argument from Plato to Leibniz (1980) , God and Abstract Objects: The Coherence of Theism: Aseity (2017) , Creation Out of Nothing: A Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration (2004) , A Debate on God and Morality: What is the Best Account of Objective Moral … (2020) , God, Time, and Eternity: The Coherence of Theism II: Eternity (2001) , Is God Real? (2007)

2. Richard Swinburne

Richard Swinburne (d. 26 Aralık 1934, Smethwick, Staffordshire, İngiltere), İngiliz felsefeci. Din felsefesi alanında birçok kitap yazmış ve analitik felsefe geleneğinde modern din felsefesinin öncüsü olmuştur. Oxford Üniversitesi‘nde din felsefesi alanında profesörlük görevini sürdürmektedir. 50 yılı aşan bir süredir Tanrı’nın varlığına dair felsefi argümanların önemli bir tarafı olmuştur. Felsefede en çok katkı sağladığı alanlar ilk olarak din felsefesi ve bilim felsefesidir. Din felsefesiyle ilgili ilk çalışmaları birçok tartışmaya yol açmıştır.

    Swinburne öğrenimini felsefe, ekonomi ve politika alanlarında en yüksek derece ile tamamlamıştır. Swinburne akademik kariyeri boyunca birçok farklı üniversitede profesörlük yapmıştır. 1972’den 1985’e kadar Keele Üniversitesi‘nde profesörlük görevini sürdürmüştür. Bu görevi sırasında 1982’den 1984’e kadar Aberdeen Üniversitesi‘nde konferanslar vermiştir. Bu konferansları “Evolution of Soul” kitabını yazması ile sonuçlanmıştır. 1985’ten emekliye ayrıldığı 2002 yılına kadar Oxford Üniversitesi‘nde Hristiyan din felsefesi alanında görevini sürdürmüştür. Emekliliğinden bu yana düzenli bir şekilde kitaplarını yayınlamaya devam etmektedir.

Swinburne kariyeri boyunca hep çok aktif bir yazar olmuş ve her 2-3 yılda bir kapsamlı bir kitap yayınlamıştır. Kitaplarının çoğu felsefe ile ilgili ileri düzey bilgi gerektiren kitaplar olsa da popüler düzeyde de kitaplar yazmıştır.

Önemli Eserleri; The existence of God (1979) , Is There a God? (1996) , The coherence of theism (1977) , Faith and Reason (1981) , Providence and the problem of evil (1998), Mind, Brain, and Free Will (2013) , Are We Bodies Or Souls? (2019), Epistemic Justification (2001), The concept of miracle (1970)3 – Alvin Carl Plantinga

Alvin Carl Plantinga[ (1932 doğumlu), öncelikle din felsefesiepistemoloji (özellikle epistemik gerekçelendirme ile ilgili konularda) ve mantık alanlarında çalışan Amerikalı bir analitik filozoftur .

1963’ten 1982’ye kadar Plantinga, Notre Dame Üniversitesi’nde John A. O’Brien Felsefe Profesörü olarak atanmadan önce Calvin Üniversitesi’nde ders verdi . Daha sonra Calvin Üniversitesi’ne döndü ve Jellema Felsefe Kürsüsünün açılış sahibi oldu.

Önde gelen bir Hıristiyan filozof olan Plantinga, 1983’ten 1986’ya kadar Hıristiyan filozoflar Derneği Başkanı olarak görev yaptı. Gifford derslerini iki kez verdi ve Time dergisi tarafından “Amerika’nın önde gelen Ortodoks Protestan filozofu”olarak tanımlandı. William Lane Craig, Reasonable Faith adlı eserinde Plantinga’yı yaşayan en büyük Hıristiyan filozof olarak gördüğünü yazdı. 2014 yılında Plantinga, Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nde en çok alıntılanan 30 .çağdaş yazaroldu. Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’nin bir üyesi olarak,2017 yılında Templeton Ödülü ile ödüllendirildi.

Önemli Eserleri; Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism (2011), God, freedom, and evil (1974), The nature of necessity (1974) , God and Other Minds (1967) , The analytic theist (1998) , Essays in the metaphysics of modality (2001) , Knowledge of God (2008) , Faith and rationality: reason and belief in god (1983), Does God have a nature? (1980), Warrant in Contemporary Epistemology: Essays in Honor of Plantinga’s (1996)4 – Joshua Rasmussen

Joshua Rasmussen, Felsefe Doçenti ve uzmanlık alanı, nesneler, fikirler ve gerekli varoluş gibi temel gerçeklik kategorilerine odaklanan analitik metafiziktir.Worldview Design YouTube kanalının kurucusudur, insanların Hayatın Büyük sorularını ele almak için akıl kullanmasına yardımcı olur.

Rasmussen, disiplinler ve perspektifler arasında işbirliğine değer verir. Karısı Rachel ve dört çocuğuyla birlikte Fontana, Kaliforniya’da yaşıyor.

Önemli Eserleri; How Reason Can Lead to God: A Philosopher’s Bridge to Faith (2019),Is God the Best Explanation of Things? A Dialogue (2019), Necessary Existence (2018), The Bridge of Reason: Ten Steps to See God (2018),


5- Tyler Dalton McNabb


 Dr. Tyler Dalton McNabb (PhD University of Glasgow), Macau’daki Saint Joseph Üniversitesi’nde Felsefe profesörüdür. Daha önce Dr. McNabb, Houston Baptist Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve Macau Üniversitesi’nde doktora sonrası burs aldı. Dr. McNabb din felsefesi, epistemoloji ve karşılaştırmalı felsefe konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca Thomizm, etik ve siyaset felsefesine de ilgi duyuyor. Dr. McNabb, 2009’dan beri eşi Priscilla ile evli. Birlikte, dört güzel çocuğu var, Eden, İlyas, Ezra ve Eva-Maria.

 Önemli Eserleri; Religious Epistemology (2018) , Plantingian Religious Epistemology and World Religions (2018)6 – Robert C. Koons

Metafizik ve felsefi mantığa katkılarıyla tanınan Amerikalı filozof Robert C. (”Rob”) Koons, 33 yıldır öğrettiği Austin’deki Texas Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür. Son zamanlarda Kuantum teorisinin Aristoteles yorumu, Thomizm’i çağdaş terimlerle savunmak ve ifade etmek ve klasik teizm için argümanlar üzerinde çalışıyor.

  Önemli Eserleri; Metaphysics: The Fundamentals (2014), Realism Regained: An Exact Theory of Causation, Teleology, and the Mind (2000), Paradoxes of Belief and Strategic Rationality (1992), The Atlas of Reality: A Comprehensive Guide to Metaphysics (2017)7- Charles Stephen Evans

Charles Stephen Evans (d. 1948) Amerikalı filozof. Amerika Birleşik Devletleri’nin Søren Kierkegaard konusunda önde gelen uzmanlarından biridir ve aynı zamanda din felsefesi ve psikoloji ve Hıristiyanlık ilişkisi de dahil olmak üzere konularda kapsamlı bir şekilde yayın yapmıştır . Baylor Üniversitesi’nde Felsefe ve Beşeri Bilimler profesörüdür .

Evans, 26 Mayıs 1948’de Atlanta, Georgia’da doğdu. Wheaton College’dan yüksek onur (felsefe), Yale Üniversitesi’nden MPhil (felsefe) ve Yale Üniversitesi’ndendoktora (felsefe) ile lisans derecesine sahiptir . Baylor’a gelmeden önce, Wheaton College, St. Olaf College’da (Howard V. ve Edna H. Hong Kierkegaard Kütüphanesi’nin küratörü olarak görevyaptı ) ve Calvin College’da (William Spoelhof öğretmen-akademisyen Başkanı ve Araştırma ve burs Dekanının açılış sahibi oldu) ders verdi. Kierkegaard Monografları ve uluslararası Kierkegaard yorum dizisi de dahil olmak üzere çok sayıda yayının yayın kurullarında görev yapıyor ve Hıristiyan filozoflar Derneği (1998-2001) ve Søren Kierkegaard Derneği, ABD (1991) ‘ in eski başkanıdır.

Önemli Eserleri; Kierkegaard: An Introduction (2009), Natural Signs and Knowledge of God: A New Look at Theistic Arguments (2010), Kierkegaard’s Ethic of Love (2004), God and Moral Obligation (2013), Faith Beyond Reason: A Kierkegaardian Account (1998), Søren Kierkegaard’s Christian Psychology: Insight for Counseling & Pastoral (1990), Søren Kierkegaard’s Christian Psychology: Insight for Counseling & Pastoral (2006), Why Christian Faith Still Makes Sense: A Response to Contemporary Challenges (2015), Kierkegaard and Spirituality: Accountability as the Meaning of Human Existence (2019), Subjectivity and religious belief (1978), Why Believe? Reason and Mystery as Pointers to God (1996), Filosofia de la Religion / Philosophy of Religion (1985), The Quest for Faith: Reason & Mystery as Pointers to God (1986)8- Jerry L. Walls

Dr. Jerry L. Walls, Houston Baptist Üniversitesi’nde Felsefe Profesörüdür. Öncelikli odak noktası din felsefesi, etik ve Hıristiyan savunuculuğu üzerinedir. Bir düzineden fazla kitabın ve seksenin üzerinde makale ve incelemenin yazarı, ortak yazarı, editörü veya ortak editörüdür.

Önemli Eserleri; Hell The Logic Of Damnation (1992), Purgatory: The Logic of Total Transformation (2011), Heaven, Hell, and Purgatory: Rethinking the Things That Matter Most (2015), Heaven: The Logic of Eternal Joy (2002), Why I Am Not a Calvinist (2004), The Oxford Handbook of Eschatology (2007), Good God: The Theistic Foundations of Morality (2011), Does God Love Everyone? (2016), God and Cosmos: Moral Truth and Human Meaning (2016), The Moral Argument: A History (2019), C. S. Lewis & Francis Schaeffer: Lessons for a New Century from the Most (1998),9- David Baggett

Dr. Baggett şu anda Houston Baptist Üniversitesi’nde felsefe profesörü ve ahlaki özür dileme Merkezi’nin Direktörüdür.

Önemli Eserleri; The Moral Argument: A History (2019), God and Cosmos: Moral Truth and Human Meaning (2016), The Morals of the Story: Good News About a Good God (2018) , At the Bend of the River Grand: One Hundred Thirty Years of the Passionate (2016), Good God: The Theistic Foundations of Morality (2011)

10- Robin Collins

Robin Alan Collins Amerikalı bir filozof. Şu anda Mechanicsburg, Pennsylvania’daki Mesih Üniversitesi felsefe Bölümü Başkanı ve Felsefe Profesörü olarak görev yapmaktadır . Başlıca ilgi alanları, din ve Bilim ile felsefi Teoloji arasındaki ilişki ile ilgili felsefi konuları içerir .

Collins, 1984 yılında Washington State Üniversitesi’nden matematik, fizik ve Felsefe alanında üçlü bir uzmanlık derecesi aldı ve onur derecesiyle mezun oldu. Collins, 1993 yılında felsefe doktorasını aldığı Notre Dame Üniversitesi’ne geçmeden önce Austin’deki Texas Üniversitesi’nde fizik alanında doktora programında iki yıl geçirdi. Tezi “bilimsel gerçekçilik/Antirealizm Tartışmasında epistemolojik konular: bir analiz ve bir öneri” olarak adlandırıldı.

Önemli Eserleri; Allah , Felsefe ve Bilim (2013)11- Timothy O’ Connor

Timothy O’Connor, Indiana Üniversitesi Bloomington’da Felsefe profesörüdür.

Indiana’da O’Connor, büyük ve seçkin bilişsel Bilimler programının bir üyesidir, yakın zamanda felsefe bölümünün Başkanı olarak görev yapmıştır ve hem öğretim hem de araştırma mükemmelliği için birçok ödül kazanmıştır. Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nden mezun oldu ve burada felsefe alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Cornell Üniversitesi’nde Susan Linn Sage Bursu üzerine çalışmaya devam etti ve 1992’de felsefe doktorasını aldı. Notre Dame Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yaptıktan sonra Dr. O’Connor 1993 yılında Indiana felsefe Fakültesi’ne katıldı ve 2005 yılında bugünkü görevine seçildi. Indiana Üniversitesi tarafından verilen araştırma burslarına ek olarak, O’Connor, St. Andrews Üniversitesi’nde (1996-97) ve Oriel College, Oxford’da (2013-14) dışarıdan finanse edilen ziyaret bursları düzenledi.

O’Connor metafizik, zihin felsefesi ve din felsefesi konusunda uzmandır. 20 ülkeye yayılmış yaklaşık 150 ders verdi ve bilimsel dergilerde ve kitaplarda yayınlanan 60 makalenin yazarıdır.

Önemli Eserleri; Emergence in Science and Philosophy (2010), Persons and Causes (2000), Theism and Ultimate Explanation (2008)


12 – Micheal Rota

Michael Rota, St. Paul, Minnesota’daki St. Thomas Üniversitesi’nde Felsefe profesörü ve aynı zamanda Templeton Religion Trust için bir program Görevlisi. Stanford Üniversitesi’nden kamu politikası alanında lisans derecesi, Steubenville Fransisken Üniversitesi’nden Teoloji alanında yüksek lisans derecesi ve Thomas Aquinas’ın düşüncesinde dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Eleonore Stump ile çalıştığı Saint Louis Üniversitesi’nden Felsefe alanında doktora derecesi aldı. Aquinas’ın metafiziği, kozmolojik argüman, ince şey argümanı, insan özgürlüğü ve ilahi öngörü sorunu, hayvan ıstırabı sorunu ve Pascal’ın bahsi hakkında makaleler yayınladı. Pascal’ın bahsini alan etkili bir çalışmanın yazarı.

Önemli Eserleri; Taking Pascal’s Wager: Faith, Evidence and the Abundant Life (2016)13- Klaas J. Kraay

  Klaas J. Kraay, Toronto, Kanada’daki Ryerson Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür. Başlıca araştırma alanı Erken modern felsefe; metafizik; Epistemoloji din felsefesidir.

Önemli Eserleri; Does God Matter? (2018), Possible Worlds and the Problem of Evil (2002)


14 – Alexander Pruss

Alexander Robert Pruss (d .5 Ocak 1973) Kanadalı matematikçi, filozof, Felsefe profesörü ve Waco, Teksas’taki Baylor Üniversitesi’nde Felsefe Yüksek Lisans çalışmalarının eş Direktörüdür.

Pruss, 1991 yılında Batı Ontario Üniversitesi’nden Matematik ve fizik alanında lisans derecesi ile mezun oldu. 1996 yılında British Columbia Üniversitesi’nde Matematik doktorasını kazandıktan ve Amerikan Matematik Derneği ve diğer matematik dergilerinin Proceedings dergilerinde çeşitli makaleler yayınladıktan sonra, Pittsburgh Üniversitesi’nde felsefe alanında yüksek lisans çalışmalarına başladı. 2001 yılında Nicholas Rescher altında, Olası Dünyalar: ne oldukları ve ne için iyi oldukları tezini tamamladı.

Pruss, 2001 yılında Georgetown Üniversitesi’nde felsefe öğretmeye başladı ve 2006 yılında görev aldı. 2007 yılında Baylor Üniversitesi’nde felsefe öğretmek için Waco, Teksas’a taşındı . Şu anda Baylor Felsefe Bölümü için Yüksek Lisans çalışmaları Direktörüdür. Zamanfelsefesi, metafizik, Tanrı’nın varlığı için kozmolojik ve ontolojik argümanlarmodalite, özgür irade ve felsefe tarihi üzerine lisansüstü seminerler de dahil olmak üzere çeşitli kurslar verdi .

Önemli Eserleri; Necessary Existence (2018), Infinity, Causation, and Paradox (2018), One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics (2012), Actuality, Possibility, and Worlds (2011), The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment (2002), The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment. Cambridge Studies in Philosophy (2006)


15- Daniel Howard Snyder

Daniel Thomas Howard-Snyder, Batı Washington Üniversitesi ‘nde Felsefe Profesörüdür.1983 din ve Felsefe lisans, Seattle Pasifik Üniversitesi, 1992 Ph. D. Felsefe, Syracuse Üniversitesi, 1992-1997 Yardımcı Doçent, Seattle Pasifik Üniversitesi, 1997-2001 Doçent, Seattle Pasifik Üniversitesi, 2001-2004 Doçent, Batı Washington Üniversitesi, 2004’ten itibaren de , Batı Washington Üniversitesi’nde profesördür. İlgi Alanları; Din felsefesi, analitik Teoloji, Epistemoloji, ahlaki Psikoloji

Önemli Eserleri; The Evidential Argument from Evil (1996), Divine Hiddenness: New Essays (2002), Faith, Freedom, and Rationality: Philosophy of Religion Today (1996), The Blackwell Companion to The Problem of Evil (2013), Philosophical Studies, Special Issue: Selected Papers from the 2005 Bellingham Summer Philosophy Conference, with Hud Hudson and Frances Howard-Snyder, (2007), Religious Studies, Special Issue: Critical Essays on J.L. Schellenberg’s Philosophy of Religion, (2013), Approaches to Faith (2017),16- Brian Leftow

Brian Leftow (1956 doğumlu), din felsefesiOrtaçağ felsefesi ve metafizik konusunda uzmanlaşmış Amerikalı bir filozoftur. Rutgers Üniversitesi’nde William P. Alston din felsefesi profesörüdür . Daha önce , Oriel College , Oxford’da Nolloth Hıristiyan din felsefesi Başkanlığını yaptı ve Richard Swinburne’un yerini aldı .

Leftow, Grove City College’dan mezunoldu ve Yale Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve doktora yaptı . Oxford Üniversitesi’nde Nolloth Hıristiyan din felsefesi Profesörü olmadan önce , Leftow Fordham Üniversitesi’nde dersverdi . 2018 sonbaharında Rutgers Üniversitesi’nde William P. Alston din felsefesi Kürsüsünü aldı.

Önemli Eserleri; God and Necessity (2012), Time and Eternity (1991), Aquinas on Metaphysics: Matters, Parts, and Number (2005) , “Anti Social Trinitarianism,” in Steven Davis and Daniel Kendall, eds. (1999), “Necessary Being”, and “Concepts of God,” in The Encyclopedia of Philosophy. (1998), “Anselm on the Cost of Salvation,” Medieval Philosophy and Theology (1997), “Eternity,” in The Cambridge Companion to Philosophy of Religion, ed. (1997), “Divine Action and Embodiment,” Proceedings of the American Catholic Philosophical Association, (1997), “Can Philosophy Argue God’s Existence? (1995)
17- John Hick

John Harwood Hick (20 Ocak 1922 – 9 Şubat 2012), din felsefecisi ve teolog. Felsefi teoloji alanında, özellikle teodiseeskatolojikristoloji konuları ile dini çoğulculuk ve din epistemolojisi alanında çalışmalar yapmıştır.

20 Ocak 1922’de Scarborough’da (Yorkshireİngiltere) doğdu. Manchester Üniversitesi‘nde Hristiyan Ahlâkı dersleri veren amcası Edward Hirst’in teşvikiyle genç yaşlarda din ve felsefe konularıyla ilgilenmeye başladı. Önce Hull Üniversitesinde hukuk eğitimine başladı, sonra Hristiyan bir din adamı olmak amacıyla önce Presbiteryan İngiliz Kilisesine üye oldu sonra da Edinburgh Üniversitesi Felsefe Bölümüne başladı. Cambridge Westminister Teoloji Okulu’nda Eski AhitYeni Ahit, Hristiyan Doktrini ve Kilise Tarihi dersleri aldı. 1953-56 yılları arasında kilise hizmetinde çalıştı. Cornell Üniversitesi Felsefe Bölümünde ve Cambridge Üniversitesi Teoloji Fakültesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1967’de Birmingham Üniversitesi Teoloji bölümüne felsefe profesörü oldu. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi ve 1994’te emekli oldu. 25’ten fazla kitap yazdı.

Önemli Eserleri; Faith and Knowledge (İman ve Bilgi), (Glasgow: Williams and Collins Sons 1957), The Existence of God (Tanrı’nın Varlığı), (New York: MacMillan 1964), Faith and Philosophers (İman ve Filozoflar), (New York: MacMillan 1964) ,Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion (Din Felsefesinde Klasik ve Çağdaş Okumalar), (New Jersey: Prentice Hall 1964) ,Evil and the God of Love (Kötülük ve Sevgi Tanrısı), (New York: MacMillan 1966) ,Christianity at the Centre (Hristiyanlık Merkezde), (London: MacMillan 1968) ,Arguments for Existence of God (Tanrı’nın Varlığının Delilleri), (London: MacMillan 1971) ,The Myth of God Incarnate (Tanrı’nın İnkarnasyonu Miti), (London: SCM Press 1972) ,God and Universe of Faiths (Tanrı ve İnançların Evreni), (London: MacMillan 1973) ,Truth and Dialogue (Gerçeklik ve Diyalog), (London: Sheldon Press 1974). ,Death and Eternal Life (Ölüm ve Ebedi Yaşam), (London: Collins 1976). ,God Has Many Names (Tanrı’nın Birçok İsmi Var), (London: MacMillan 1980). ,Problems of Religious Pluralism (Dînî Çoğulculuğun Problemleri), (London: MacMillan 1985). ,The Myth of Christian Uniqueness (Hristiyanlı`ğın Eşsizliği Miti), (London: SCM Press 1987). ,An Interpretation of Religion (Bir Din Yorumu), (London: MacMillan 1989). ,Three Faith One God (Üç İnanç Bir Tanrı), (London: MacMillan 1989) ,Ghandi’s Significance for Today (Gandi’nin Günümüz Açısından Önemi), (London: MacMillan 1989) ,Philosophy of Religion (Din Felsefesi), (New Jersey: Prentice Hall 1990) ,The Metaphor of God Incarnate (Tanrı’nın İnkarnasyonu Metaforu), (London: SCM Press 1993) ,The Rainbow of Faiths (İnançların Gökkuşağı), (London: SCM Press 1995) ,The Fifth Dimension (Beşinci Boyut), (Oxford: Oneworld Publications 1999) ,John Hick: An Autobiography (John Hick: Otobiyografi), (Oxford: Oneworld Publications 2002)


18 – Edward Feser

Edward C. Feser(d.16 Nisan 1968) Amerikalı filozof. Pasadena , Kaliforniya’daki Pasadena City College’da Felsefe profesörüdür .

Feser , Santa Barbara’daki California Üniversitesi’nden felsefe alanında doktora, Claremont lisansüstü Okulu’ndan dinalanında yüksek lisans ve Fullerton’daki California State Üniversitesi’nden felsefe ve dini çalışmalaralanında lisans derecesine sahiptir . Tezi “Russell, Hayek ve zihin-beden sorunu”başlıklı. Ayrıca Kaliforniya’daki Crespi Lisesi’ne gitti. Bowling Green Eyalet Üniversitesi Sosyal Felsefe ve Politika Merkezi’nde misafir akademisyen olarak yer aldı. Başlıca akademik araştırma alanları metafizikdoğal Teolojizihin felsefesi, ahlaki ve politik felsefe

Önemli Eserleri; Aquinas: A Beginner’s Guide (2009), Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction (2014),Five Proofs for the Existence of God (2017), The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism (2008), Aristotle’s Revenge: The Metaphysical Foundations of Physical and Biological (2019), Philosophy of Mind: A Beginner’s Guide (2005),Locke (2007), Neo-scholastic Essays (2015), On Nozick (2004)


19- William Dembski

William Albert Dembski’ (d. 18 Temmuz 1960) Amerikalı matematikçifilozof ve ilahiyatçıAkıllı tasarım (ID) pseudoscience, özellikle belirtilen karmaşıklık kavramının önde gelen bir savunucusuydu ve Discovery Institute’unBilim ve Kültür Merkezi’nin (CSC) kıdemli bir üyesiydi.

2012 yılında, Charlotte yakınlarındaki Matthews, Kuzey Carolina’daki Güney Evanjelik Semineri’nde Phillip E. Johnson Bilim ve Kültür araştırma Profesörü olarak ders verdi.Dembski, Katolik ebeveynlerin tek çocuğu olarak Chicago, Illinois’de doğdu, annesi bir sanat satıcısı ve babası bir üniversite profesörü ve öğretim görevlisiydi.Chicago’da tamamı erkek Katolik hazırlık okuluna gitti. Dembski liseyi bir yıl erken bitirdi, matematikte mükemmelleşti ve bir yaz matematik dersini bitirdi. Liseden sonra Chicago Üniversitesi’ne girdi.Akademide kalan Dembski, psikoloji alanında bir lisans (1981, Chicago’daki Illinois Üniversitesi) ve istatistik, matematik ve felsefe alanlarında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Önemli Eserleri; Intelligent Design (1999), The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (1998), The Design Revolution (2004), No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without (2001), The Design of Life (2008), Uncommon Dissent (2004), Understanding Intelligent Design: Everything You Need to Know in Plain Language (2008), The End of Christianity: Finding a Good God in an Evil World (2009), Intelligent Design Uncensored: An Easy‑to‑Understand Guide (2010), Being as Communion: A Metaphysics of Information (2014), Science and Evidence for Design in the Universe: Papers Presented at a (2000),The Patristic Understanding of Creation: An Anthology of Writings from the Church (2008), For a Greater Purpose: The Life and Legacy of Walter Bradley (2020), Introduction To Evolutionary Informatics (2016), The Nature of Nature: Examining the Role of Naturalism in Science (2011), How to Be an Intellectually Fulfilled Atheist (or Not) (2008), The Comprehensive Guide to Science and Faith: Exploring the Ultimate Questions (2021)
20 -J.P.Moreland

James Porter Moreland (D .9 Mart 1948), daha çok J. P. Moreland olarak bilinen, Amerikalı filozof, ilahiyatçı ve Hıristiyan özürcü. Şu anda La Mirada, Kaliforniya’daki Biola Üniversitesi Talbot İlahiyat Okulu’nda seçkin bir felsefe Profesörü olarak görev yapmaktadır .

Moreland , metafizikzihin felsefesive Hıristiyan felsefesi konusunda uzmanlaşmıştır, çalışmalarını Metaphilosophy ve The American Philosophical Quarterly gibi dergilerde yayınlamıştır. Ayrıca çalışmalarını Intervarsity Press, NavPress, Zondervan, Oxford University Press, Routledge, Rutgers University Press ve Prometheus gibi presler tarafından yayınladı.

Moreland, Missouri Üniversitesi’nden lisans derecesini ve Riverside’daki California Üniversitesi’nden en yüksek onurla Felsefe yüksek lisansını aldı . Dallas İlahiyat Semineri’nden İlahiyat alanında 1985 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden felsefe doktorasını aldı. Tezi “Evrenseller ve şeylerin nitelikleri: Gerçekçiliğin savunması” idi.”Tez danışmanı Dallas Willard’dı.Moreland Hope ile evli ve birlikte iki çocuğu ve dört torunu var.

Önemli Eserleri; Philosophical Foundations for a Christian Worldview (2003), Scaling the secular city (1987), Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul (1997), Kingdom Triangle: Recover the Christian Mind, Renovate the Soul, Restore the Spirit (2007), Finding Quiet: My Story of Overcoming Anxiety and the Practices That Brought Peace (2019), Scientism and Secularism: Learning to Respond to a Dangerous Ideology (2018), Consciousness and the Existence of God: A Theistic Argument (2008), The Recalcitrant Imago Dei: Human Persons and the Failure of Naturalism (2009),The Soul: How We Know It’s Real and Why It Matters (2014), Body & Soul: Human Nature & the Crisis in Ethics (2000), The God question (2009), Christianity and the Nature of Science (1989), The God Conversation: Using Stories and Illustrations to Explain Your Faith (2007), Philosophy Made Slightly Less Difficult: A Beginner’s Guide to Life’s Big Questions (2005), Lost Virtue of Happiness: Discovering the Disciplines of the Good Life (2006), Beyond Death: Exploring the Evidence for Immortality (1998), Universals (Central Problems of Philosophy (1985), Three Views on Creation and Evolution (1999), Smart Faith: Loving Your God with All Your Mind (2005), The Debate Between Theists & Atheists (1990), In Search of a Confident Faith: Overcoming Barriers to Trusting in God (2008), The Creation Hypothesis: Scientific Evidence for an Intelligent Designer (1994), Immortality: The Other Side of Death (1992), The Life and Death Debate: Moral Issues of Our Time (1990)21 – Dean Zimmerman

Dean W. Zimmerman, Rutgers Üniversitesi’nde metafizik ve din felsefesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı bir felsefe profesörüdür.

Zimmerman lisans derecesini 1987 yılında mankato Devlet Üniversitesi’nden Fransızca, felsefe ve İngilizce olarak aldı. 1990 yılında Brown Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesi ve 1992’de aynı kurumdan Felsefe doktoru derecesi aldı ve burada Jaegwon Kim ve Roderick Chisholm ile çalıştı.Rutgers Üniversitesi’ne katılmadan önce Notre Dame Üniversitesi ve Syracuse Üniversitesi’nde ders verdi , şu anda Rutgers din felsefesi Merkezi’nin Direktörüdür. Zimmerman bir Hıristiyan ve Hıristiyan filozoflar Derneği’nin bir üyesidir.Ayrıca Marc Sanders Vakfı’nın danışmanları Kurulu’nda görev yapıyor., felsefede olağanüstü çalışmalar için ödüller veriyor.

Önemli Eserleri; Metaphysics: The Big Questions (1998), The Oxford Handbook of Metaphysics (2003), Contemporary Debates in Metaphysics (2008), Persons: Human and Divine (1986), Oxford Studies in Metaphysics Volume 11 (2018), Oxford Studies in Philosophy of Religion Volume 9 (2019),Language and Philosophical Linguistics, Volume 17 (2003), Oxford Studies in Metaphysics: Volume 10 (2017), Oxford Studies in Metaphysics, Volume 9 (2004), Oxford Studies in Metaphysics: Volume 3 (2004), Oxford Studies in Metaphysics Volume 12 (2020), Oxford Studies in Metaphysics Volume 7 (2011), Oxford Studies in Metaphysics, Volume 8 (2013), Oxford Studies in Metaphysics: Volume 5 (2010),God in an Open Universe: Science, Metaphysics, and Open Theism (2011)


22- Nicholas Rescher

Nicholas Rescher (d.15Temmuz1928), Alman-Amerikalı filozof, Polymathve yazar. Bilim felsefesi Merkezi Başkanı ve daha önce felsefe bölümü başkanıydı.

Rescher , Amerikan Katolik Felsefe Derneği, Kuzey Amerika Leibniz Derneği, Amerikan metafizik Derneği, Amerikan Felsefe Derneğive Charles S. Peirce Derneği Başkanı olarak görev yaptı. American Philosophical Quarterly, History of Philosophy Quarterlyve Public Affairs Quarterly’nin kurucusudur.

Önemli Eserleri; Aporetics (2009), A Journey Through Philosophy in 101 Anecdotes (2015), Process metaphysics (1996), Luck (1995), Paradoxes: Their Roots, Range, and Resolution (2001), On Leibniz (2003), Galen and the syllogism (1996), Process Philosophy (2000), Philosophical Inquiries (2010), Axiogenesis: An Essay in Metaphysical Optimalism (2010), Limits of Science (1984), Predicting the Future: An Introduction to the Theory of Forecasting (1998), Ignorance (2009), Philosophical Reasoning (2001), The logic of commands (1966), Realistic Pragmatism (2000), Epistemetrics (2006), Epistemology (2003), The strife of systems (1985), Unknowability: An Inquiry Into the Limits of Knowledge (2009), Conditionals (2007), Complexity: A Philosophical Overview (1998), Scientific progress (1978), Kant and the reach of reason (2000), Philosophical dialectics (2006), Reality and Its Appearance (2010), Inquiry dynamics (2000), Studies in the History of Arabic Logic (1963), Error (2006), Dialectics (1977), Concept Audits: A Philosophical Method (2016), Epistemic Logic: A Survey of the Logic of Knowledge (2005), Luck Theory (2021), Free Will: A Philosophical Reappraisal (2009), Metaphysical Perspectives (2017), Presumption and the practices of tentative cognition (2006), The Pragmatic Vision: (2013), A System of Pragmatic Idealism, Volume II: (2014), Cognitive economy (1989)


23- William Hasker

R. William Hasker (/edildiğine vehæskər/; 1935 doğumlu) bir Amerikalı filozof ve Huntington Üniversitesi’nde Seçkin Fahri Felsefe Profesörü. Uzun yıllar prestijli Faith and Philosophy dergisinin editörlüğünü yaptı. Zihin–beden sorunu , teodicy ve ilahi her şeyi bilme gibi konularla ilgili birçok dergi makalesi ve kitabı yayınladı. “Açık teizm” ve insan kişiliğinin doğası ile ilgili “emergentism” olarak bilinen bir görüş savundu. Hasker, ruhu varlığı için bedene bağlı “ortaya çıkan” bir madde olarak görür.

Hasker doktorasını Edinburgh Üniversitesi’nden İlahiyat ve din felsefesi alanında aldı. 1999’da yayınlanan The Emergent Self, zihin felsefesini tartışıyor ve zihnin yalnızca maddi bir süreç olamayacağını, aynı zamanda beyindeki fiziksel temelinden tamamen farklı olmadığını ortaya koymaya çalışıyor.

Önemli Eserleri; Metaphysics and the Tri-Personal God (2013), The Triumph of God Over Evil: Theodicy for a World of Suffering (2008), Providence, evil, and the openness of God (2004), The Emergent Self (1999), The Openness of God (1994), God, time, and knowledge (1989), Metaphysics (1983)24- Eleanor Stump

Eleonore Stump (d.9 Ağustos 1947), 1992’den beri öğrettiği Saint Louis Üniversitesi’nde Robert J. Henle Felsefe profesörüdür.

Stump, klasik dillerde lisans derecesini Grinnell Koleji’nden (1969) aldı ve burada birinci oldu ve burs için Archibald Ödülü’nü aldı; Harvard Üniversitesi’nden (1971) İncil çalışmaları alanında yüksek lisansı (Yeni Ahit) ve Cornell Üniversitesi’nden (1975) ortaçağ çalışmaları (ortaçağ felsefesi) alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir. Saint Louis Üniversitesi’ne gelmeden önce Oberlin Koleji, Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi ile Notre Dame Üniversitesi’nde ders verdi. Halen Wuhan Üniversitesi, St Andrews Üniversitesi ve Avustralya Katolik Üniversitesi’nde ikincil veya fahri atamalara sahiptir.

Ortaçağ felsefesi, din felsefesi ve çağdaş metafizik alanlarında kapsamlı yayınları bulunmaktadır.

Verdiği dersler arasında Gifford Dersleri (Aberdeen, 2003), Wilde dersleri (Oxford, 2006), Stewart dersleri (Princeton, 2009) ve Stanton Dersleri (Cambridge, 2018) bulunmaktadır. 2013 yılında Amerikan Katolik Felsefe Derneği ona Aquinas madalyası verdi.

Stump, Hıristiyan Filozoflar Derneği, Amerikan Katolik Felsefe Derneği, Amerikan Felsefe Derneği, Merkez Bölümü ve Cizvit Eğitiminde Filozoflar’ın eski başkanıdır. Aynı zamanda Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi üyesidir.

Önemli Eserleri; Atonement (2018), The God of the Bible and the God of the Philosophers (2016), Thomas Aquinas: Understand the Universal Teacher’s Greatest Ideas (2016), Wandering in Darkness (2010), Aquinas (2003), Dialectic and Its Place in the Development of Medieval Logic (1989)


25- Peter van Inwagen

    Peter van Inwagen (/væ nɪnˈwɑːɡən/; 21 Eylül 1942 doğumlu) Amerikalı bir analitik filozof ve Notre Dame Üniversitesi’nde John Cardinal O’Hara Felsefe Profesörü. Ayrıca her bahar Duke Üniversitesi’nde Felsefe Araştırma Profesörüdür.Daha önce Syracuse Üniversitesi’nde ders verdi ve doktorasını 1969’da Richard Taylor’ın yönetiminde Rochester Üniversitesi’nden aldı. Van Inwagen, çağdaş metafizik, din felsefesi ve eylem felsefesinin önde gelen isimlerinden biridir. 2010’dan 2013’e kadar Hıristiyan Filozoflar Derneği’nin başkanıydı.

Önemli Eserleri;  An Essay on Free Will (1983), Material Beings (1990), Metaphysics (1993), Metaphysics: Second Edition (1993), God, Knowledge & Mystery: Essays in Philosophical (1995), The possibility of resurrection (1998), Ontology, Identity, and Modality (2001), The Problem of Evil (2006), Metafisica (2011), Existence: Essays in Ontology (2014), Thinking about Free Will (2017)


26- Marilyn McCord Adams

   Marilyn McCord Adams (1943-2017) Amerikalı filozof ve Piskoposluk rahibi. Din felsefesi, felsefi teoloji ve ortaçağ felsefesi alanlarında uzmanlaştı. 1998’den 2003’e kadar Yale İlahiyat Okulu’nda Horace Tracy Pitkin Tarihsel Teoloji Profesörü ve 2004’ten 2009’a kadar Oxford Üniversitesi’nde Regius İlahiyat Profesörü oldu.

Önemli Eserleri; Christian Holiness and Human Sexuality (2011), Some Later Medieval Theories of the Eucharist (2010), Christ and Horrors (2006), Wrestling for Blessing (2005), Horrendous evils and the goodness of God (1999), What sort of human nature? (1999)


27- Linda Zagzebski

   Linda Trinkaus Zagzebski (1946 doğumlu) Amerikalı bir filozof. Oklahoma Üniversitesi’nde George Lynn Cross Araştırma Profesörü ve Kingfisher Koleji Din ve Etik Felsefesi Başkanıdır. Epistemoloji, din felsefesi ve erdem teorisi alanlarında yazıyor. Amerikan Felsefe Derneği Merkez Bölümü’nün (2015-2016) başkanıydı ve 2015 sonbaharında St. Andrews Üniversitesi’nde Gifford Dersleri verdi. Amerikan Katolik Felsefe Derneği’nin eski başkanı ve Hıristiyan Filozoflar Derneği eski başkanıdır. 

Önemli Eserleri; The Dilemma of Freedom and Foreknowledge (1991), Virtues of the mind (1996), Divine Motivation Theory (2004), The Philosophy of Religion: An Historical Introduction (2007), On Epistemology (2008), Epistemic Authority (2012), Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute (2013), Exemplarist Moral Theory (2017), Epistemic Values: Collected Papers in Epistemology (2020)


28- William Alston

    William Payne Alston (29 Kasım 1921 – 13 Eylül 2009) Amerikalı bir filozoftu. Dil felsefesine, epistemolojiye ve Hıristiyan felsefesine etkili katkılarda bulundu. Doktorasını Chicago Üniversitesi’nden aldı ve Michigan Üniversitesi, Rutgers Üniversitesi, Illinois Üniversitesi ve Syracuse Üniversitesi’nde ders verdi.

Önemli Eserleri;  Perceiving God (1991), Epistemic Justification: Essays in the Theory of Knowledge (1989), A realist conception of truth (1996), The reliability of sense perception (1993), Beyond “Justification” (2005), Divine nature and human language (1989), Illocutionary acts and sentence meaning (2000), A sensible metaphysical realism (2001), Philosophy of Language (1964), Realism and Antirealism (2002)


29- Stephen T. Davis

   Stephen T. Davis (PhD, Claremont Graduate University) Claremont McKenna College’da Russell K. Pitzer Felsefe Profesörüdür. Din felsefesi ve Hıristiyan düşüncesi konusunda uzmandır ve Encountering Evil, Christian Philosophical Theology dahil on beşten fazla kitabın yazarı veya editörüdür. Ayrıca yetmişin üzerinde akademik makale ve inceleme yazmıştır. 2015 yılında Hristiyan Din Felsefesi: Stephen T. Davis’in Onuruna Denemeler adlı festschrift ile onurlandırıldı.

Önemli Eserleri;  An Introduction to Christian Philosophical Theology (2020), Rational Faith: A Philosopher’s Defense of Christianity (2016), After We Die (2015), Disputed issues (2009), Christian philosophical theology (2006) ,God, reason, and theistic proofs (1997),Risen Indeed: Making Sense of the Resurrection (1993), Death and Afterlife (1989), Logic and the nature of God (1983), Faith, skepticism, and evidence (1978), The Debate about the Bible: Inerrancy Versus Infallibility (1977)


30 – Janine Marie Idziak

Önemli Eserleri;  Ethical Dilemmas in Allied Science – Ecommerce (2016), Organizational Ethics in Senior Health Care Services (2008), Ethical Dilemmas in Long-term Care (2008), Ethical Dilemmas in Allied Health (2000)31 – Kelly James Clark

    Kelly James Clark (3 Mart 1956 doğumlu) din, bilim ve din felsefesi ve dinin bilişsel bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı bir filozoftur. Halen Kaufman Dinlerarası Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi ve Grand Rapids Michigan’daki Grand Valley State Üniversitesi’nde Profesördür.

Önemli Eserleri; God and the Brain: The Rationality of Belief (2019), Written to Be Heard (2019), Strangers, Neighbors, Friends (2018), Religion and the Sciences of Origins (2014), 101 Key Terms in Philosophy (2004), The Story of Ethics: Fulfilling Our Human Nature (2003), When faith is not enough (1997), Return to Reason (1990), Quiet Times for Christian Growth (1980)


32 – George I. Mavrodes

George I. Mavrodes (23 Kasım 1926-31 Temmuz 2019), Amerikalı filozof ve Michigan Üniversitesi’nde Felsefe Profesörü

Önemli Eserleri; Belief in God: A Study in the Epistemology of Religion (1970),The rationality of belief in God (1970), Revelation in religious belief (1998), GMAT Time Saver (1993), The salvation of Zachary Baumkletterer (1976)


33 – Nicholas Wolterstorff

   Nicholas Paul Wolterstorff (21 Ocak 1932 doğumlu) Amerikalı bir filozof ve ilahiyatçıdır. Halen Yale Üniversitesi’nde Noah Porter Fahri Felsefi Teoloji Profesörüdür. Geniş kapsamlı felsefi ve teolojik ilgi alanlarına sahip üretken bir yazar olarak estetik, epistemoloji, siyaset felsefesi, din felsefesi, metafizik ve eğitim felsefesi üzerine kitaplar yazmıştır. İnanç ve Akılcılık’ta, Wolterstorff, Alvin Plantinga ve William Alston, bir dini epistemoloji görüşü geliştirdi ve genişletti. Ayrıca Hristiyan Filozofların İnanç ve Felsefe Derneği dergisinin kurulmasına da yardımcı oldu.

Önemli Eserleri;  Klage um einen Sohn. (1987), Justice : rights and wrongs (2008), Justice in Love (2011), In This World of Wonders: Memoir of a Life in Learning (2019), Art in action (1980), Divine discourse (1995), Reason Within the Bounds of Religion (1976), Until Justice and Peace Embrace (1983), The God We Worship: An Exploration of Liturgical Theology (2015), Religion in the University (2019), Educating for Shalom: Essays on Christian Higher Education (2004), The Mighty and the Almighty: An Essay in Political Theology (2012), Works and worlds of art (1980), Inquiring about God: Volume 1, Selected Essays (2010), Journey Toward Justice (Turning South (2013), Acting Liturgically (2018), Art Rethought: The Social Practices of Art (2015), John Locke and the ethics of belief (1996), Thomas Reid and the story of epistemology (2000), Understanding Liberal Democracy: Essays in Political Philosophy (2012), Hearing the Call: Liturgy, Justice, Church, and World (2011), Practices of Belief: Volume 2, Selected Essays (2010), Educating for Life (2002), Educating for Responsible Action (1980), Call for Justice: From Practice to Theory and Back (2019), God & Time: Four Views (2001), Psychology Through the Eyes of Faith (1987), A Passion for God’s Reign (1998), Lament for a son (2002), Exploring Apologetics – Selected Readings (1992)


34 – Charles Taliaferro

    Charles Taliaferro, teoloji ve din felsefesi konusunda uzmanlaşmış Amerikalı bir filozoftur. Olaf Koleji’nde felsefe profesörü, Sadık Araştırma Enstitüsü’nde kıdemli araştırma görevlisi ve Kraliyet Felsefe Enstitüsü üyesidir. En son The Image in Mind olmak üzere yirmi kitabın yazarı, ortak yazarı, editörü veya ortak editörüdür; Theism, Naturalism and the Imagination, Amerikalı sanatçı Jil Evans ile birlikte yazılmıştır. Brown, Cambridge, Notre Dame, Oxford, Princeton ve University of Chicago dahil olmak üzere çok sayıda üniversitede misafir öğretim üyesi veya misafir öğretim görevlisi olmuştur. 2013’ten beri Taliaferro, Open Theology dergisinin baş editörüdür.

Önemli Eserleri;  Companion to Philosophy of Religion (1997), Consciousness and the Mind of God (1994), Evidence and faith (2001), Philosophy of Religion: A Beginner’s Guide (2009), Aesthetics: A Beginner’s Guide (2011), Contemporary Philosophy of Religion (1998), The Golden Cord (2012), The Image in Mind (2011), What is Philosophy of Religion? (2012),

Dialogues about God (2008), Contemporary Philosophical Theology (2016), Cascade Companion to Evil (2020), Love, Love, Love: And Other Essays (2006), Praying with C.S. Lewis (1998), Is God Invisible? An Essay on Religion and Aesthetics (2021), The History of Evil in Antiquity (2016), Is God Real? (2007), Philosophy of Religion: An Anthology (2003), A Brief History of the Soul (2011)


35 – Edward Jonathan Lowe

   Edward Jonathan Lowe (/loʊ/; 24 Mart 1950 – 5 Ocak 2014), genellikle E. J. Lowe olarak anılır, ancak kişisel olarak Jonathan Lowe olarak bilinir, bir İngiliz filozof ve akademisyendi. Durham Üniversitesi’nde Felsefe Profesörüydü.

Önemli Eserleri;  Forms of Thought: A Study in Philosophical Logic (2013), More Kinds of Being (2009), Personal Agency: The Metaphysics of Mind and Action (2008), Locke (2005), Subjects of Experience (1996), Routledge Philosophy Guidebook to Locke on Human Understanding (1995)


36 – Michael Almeida

   Mike Almeida, San Antonio’daki Texas Üniversitesi’nde Felsefe profesörü ve Felsefe ve Klasikler bölümü başkanıdır. Öncelikle metafizik, din felsefesi ve etik teori alanlarında çalışmaktadır. Mükemmel varlıkların Metafiziği ve din felsefesi, etik ve metafizik üzerine birçok makalenin yazarıdır. Texas Üniversitesi, San Antonio’da ders vermeden önce, Memphis Üniversitesi’nde felsefe öğretti. Almeida, MASSACHUSETTS’TEKİ Bridgewater Eyalet Üniversitesi’nden lisans derecesini ve Ohio Eyalet Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Önemli Eserleri; Cosmological Arguments (2018), The Metaphysics of Perfect Beings (2008), Freedom, God, and Worlds (2012)


37 – Yujin Nagasawa

   Yujin Nagasawa (23 Haziran 1975 doğumlu), din felsefesi, zihin felsefesi ve uygulamalı felsefe konusunda uzmanlaşmış, Japon doğumlu bir İngiliz filozoftur. Nagasawa, Birmingham Üniversitesi’nde H.G. Wood Din Felsefesi Profesörüdür (eski adıyla H.G. Wood İlahiyat Profesörü). Aynı zamanda İngiliz Din Felsefesi Derneği’nin eski başkanı ve John Hick Din Felsefesi Merkezi’nin Eş Direktörüdür. En çok Tanrı’nın doğası ve varlığı ve bilinç sorunu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.

Önemli Eserleri; Maximal God: A New Defence of Perfect Being Theism (2017), Miracles: A Very Short Introduction (2017), The Existence of God: A Philosophical Introduction (2011), God and Phenomenal Consciousness (2008), God, Omniscience, and Phenomenal Consciousness (2008)


38 – Charles Hartshorne

    Charles Hartshorne (/ˈhɑːrtsˌhɔːrn/; 5 Haziran 1897 – 9 Ekim 2000), öncelikle din felsefesi ve metafizik üzerine yoğunlaşan, aynı zamanda ornitolojiye de katkıda bulunan Amerikalı bir filozoftu. Neoklasik Tanrı fikrini geliştirdi ve Anselm of Canterbury’nin ontolojik argümanının bir gelişimi olan Tanrı’nın varlığına dair modal bir kanıt üretti. Hartshorne, Alfred North Whitehead’in süreç felsefesini süreç teolojisine dönüştürmekle de tanınır.

Önemli Eserleri;  The logic of perfection (1962), Omnipotence and other theological mistakes (1984), Divine Relativity (1948), Creativity in American philosophy (1984),Philosophers Speak of God (1953), The Philosophy of Charles Hartshorne (1991), Anselm’s Discovery (1965), Creative synthesis and philosophic method (1970), The zero fallacy (1997), Insights and oversights of great thinkers (1983), Creative Experiencing: A Philosophy of Freedom (1997), A natural theology for our time (1967), The darkness and the light (1990), Born to Sing (1973), Wisdom as moderation (1987), Aquinas to Whitehead (1976), Man’s vision of God, and the logic of theism (1941), The philosophy and psychology of sensation (1934), Whitehead’s View of Reality (1981), Beyond Humanism: Essays in the Philosophy of Nature (1937)39 – Timothy McGrew

   Timothy McGrew, son 5 yıldır ders verdiği Western Michigan Üniversitesi’nde Felsefe Profesörüdür. İlgi alanları biçimsel epistemoloji, bilim tarihi ve felsefesi, din tarihi ve felsefesidir. Felsefe yapmadığı zamanlarda çevrimiçi satranç oynamaktan, yerel satranç kulübünde antrenörlük yapmaktan, parkurlarda koşmaktan ve yüksek kaliteli kağıt uçaklar yapmaktan hoşlanıyor. Karısı Lydia McGrew ve kızlarıyla birlikte Michigan’da yaşıyor.

Önemli Eserleri;  Internalism and epistemology (2006), The Foundations of Knowledge (1995)40 – Stewart Goetz

  Stewart Goetz, Ursinus Koleji Felsefe ve Din Bölümü Başkanı ve Kültür ve Sivil Toplum Merkezi Danışma Kurulu üyesidir. Doktora derecesini  Notre Dame Üniversitesi’nden felsefe alanında  aldı ve Stanford Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler için Ulusal Bağış Yaz Üyesi oldu.

Önemli Eserleri; What is this Thing Called The Meaning of Life? (2020), C. S. Lewis (2018), A Philosophical Walking Tour with C. S. Lewis (2014), The Purpose of Life: A Theistic Perspective (2012), A Brief History of the Soul (2011), Freedom, Teleology, and Evil (2008), Naturalism (2011)


41 – Richard Otte

  Şu anda Santa Cruz’daki California Üniversitesi’nde Fahri Profesör. Arizona Üniversitesi’nden Doktora derecesini alarak 1982’de mezun oldu ve 1982 sonbaharında Santa Cruz’a geldi. UCSC’de 36 yıl geçirdikten sonra Temmuz 2018’de emekli oldu. Din felsefesi, bilim felsefesi, epistemoloji, felsefi mantık ve metafiziği içeren konularla ilgileniyoru. Çalışmalarının çoğu din felsefesi ve biçimsel epistemoloji (Bayes epistemolojisi) üzerinedir. Biçimsel epistemolojideki çalışması, Bayesçilikte deneyim ve koşullandırma ve rasyonalite ile inancın çeşitli biçimsel gereksinimleri arasındaki ilişki etrafında merkezleniyor. Din felsefesindeki çalışması, Tanrı inancının rasyonelliği ile ilgilidir. Din felsefesindeki araştırmalarımın çoğu, analitik felsefedeki biçimsel araçları kullanır ve özellikle din felsefesindeki olasılıksal argümanlarla ilgileniyorum.


42 – Lydia Mcgrew

   Lydia McGrew, Michigan’lı bir ev hanımı, evde eğitim gören bir anne, filozof ve blog yazarıdır. Doktora derecesini 1995 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nden İngilizce olarak aldı. O zamandan beri analitik felsefe alanında, olasılık teorisi ve epistemoloji alanında uzmanlaşan kapsamlı yayınları bulunmaktadır. Epistemoloji ve olasılık teorisi alanındaki makaleleri Philosophical Studies, Acta Analytica ve the . Ayrıca resmi epistemolojinin din felsefesindeki konulara uygulanmasına odaklanmaktadır. Timothy McGrew ile birlikte Blackwell Companion to Natural Theology için İsa’nın dirilişi hakkındaki makaleyi ve Routledge Companion to Theism için tarihsel araştırma üzerine makaleyi yazdı. What’s Wrong With the World ve Extra Thoughts’ta blog yazıyor.

Önemli Eserleri; The Eye of the Beholder (2021), Hidden in Plain View (2017), The Mirror Or the Mask (2019)

43 – John Haldane

    John Joseph Haldane KCHS FRSE FRSA (19 Şubat 1954 doğumlu) bir İskoç filozof, yorumcu ve yayıncıdır. Vatikan’ın eski papalık danışmanıdır. ‘Analitik Thomizm’ terimini icat etmesiyle tanınır ve kendisi analitik gelenekte bir Thomist’tir. Haldane, Veritas Forum ile bağlantılıdır ve Kraliyet Felsefe Enstitüsü’nün şu anki başkanıdır.

Önemli Eserleri; Reasonable Faith (2010), Faithful Reason: Essays Catholic and Philosophical (2004), Practical Philosophy: Ethics, Society and Culture (2009), An Intelligent Person’s Guide to Religion (2003), Seeking meaning and making sense (2008), The Church and the World: Essays Catholic and Contemporary (2008), Values, Education and the Human World (2004), The Life and Philosophy of Elizabeth Anscombe (2019), Arts and Minds (2012)

44 – Paul Copan

  Paul Copan (/koʊpæn/, d. 26 Eylül 1962) Hristiyan bir ilahiyatçı, analitik filozof, savunucu ve yazardır. Halen Palm Beach Atlantik Üniversitesi’nde profesördür ve bahşedilmiş olan Pledger Ailesi Felsefe ve Etik Kürsüsü’nün sahibidir. Din felsefesi, savunma bilimi, teoloji, bilim ve din ve İsa Mesih’in tarihselliği alanlarında 25’in üzerinde kitap yazmış ve editörlüğünü yapmıştır. Mesleki dergilere birçok makale kattı ve editörlü kitaplar için birçok makale yazdı. Altı yıl boyunca Evanjelik Felsefe Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Önemli Eserleri; Is God a Moral Monster? (2011), Did God Really Command Genocide? (2014), True for You, But Not for Me (1998), When God Goes to Starbucks (2008), Creation Out of Nothing (2004), A Little Book for New Philosophers (2016), That’s Just Your Interpretation (2001),How Do You Know You’re Not Wrong? (2005), The Gospel in the Marketplace of Ideas (2014), Loving Wisdom: A Guide to Philosophy and Christian Faith (2020),Routledge Companion to Philosophy of Religion (2007), What Is Truth? (2007), Origins (2018), A Moral Argument (2013), Who Was Jesus: A Jewish Christian Dialogue (1996), What Would Jesus REALLY Eat? (2019)


45 – Brian Davies

  Brian Evan Anthony Davies OP (1951 doğumlu) bir İngiliz filozof, Roma Katolik rahibi ve keşiş. Fordham Üniversitesi’nde (1995’ten beri) Seçkin Felsefe Profesörü ve şimdi dördüncü İngilizce baskısında olan ve beş dile çevrilmiş olan Din Felsefesine Giriş kitabının yazarıdır.

Önemli Eserleri;  An Introduction to the Philosophy of Religion (1982),The Reality of God And the Problem of Evil (2006), The thought of Thomas Aquinas (1992), Thomas Aquinas on God and Evil (2011), Thomas Aquinas’s Summa Theologiae (2014), Thomas Aquinas’s Summa Contra Gentiles (2016), Aquinas (2002),Taking God Seriously (2021),Saint Anselm of Canterbury (1992), Connected to Christ: Overcoming Isolation Through Community (2021), Thomas Aquinas (1985), Social Control and Education (1976), (2017)


46 – Daniel Bonevac

Daniel Bonevac, Pittsburgh’da doğan Amerikalı bir filozoftur. Austin’deki Texas Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür. Haverford Koleji ve Pittsburgh Üniversitesi’nden felsefe diplomaları var. İlgi alanları metafizik, felsefi mantık, etik ve Doğu felsefesidir.

Önemli Eserleri; Today’s Moral Issues (1992), Simple Logic (1998), Introduction to World Philosophy: A Multicultural Reader (2009), Deduction: Introductory Symbolic Logic (1987), The art and science of logic (1990), Ideas of the Twentieth Century (2014), Worldly Wisdom (2000), Reduction in the abstract sciences (1982)


47 – Peter Kreeft

   Peter John Kreeft (/kreɪft/; 16 Mart 1937 doğumlu) Boston College ve The King’s College’da felsefe profesörüdür. Roma Katolikliğine dönmüş biri olarak, Hıristiyan felsefesi, teolojisi ve özür dileme üzerine seksenden fazla kitabın yazarıdır. Ayrıca Ronald K. Tacelli ile birlikte “Tanrı’nın Varlığına İlişkin Yirmi Argüman”ı formüle etti.

Önemli Eserleri;  Handbook of Christian Apologetics (1994),Catholic Christianity (2001),

Fundamentals of the Faith: Essays in Christian Apologetics (1988), Making Sense Out of Suffering (1986), Between Heaven and Hell (1982), Everything You Ever Wanted to Know about Heaven (1982), You Can Understand the Bible (2005), Jesus Shock (2008), Three Philosophies of Life (1989), Love Is Stronger Than Death (1979), Socrates Meets Jesus (1987),

Heaven, the Heart’s Deepest Longing (1980),Because God Is Real: Sixteen Questions, One Answer (2008), Christianity for Modern Pagans (1993), The God Who Loves You: Love Divine, All Loves Excelling (2004), Philosophy 101 by Socrates (2002), How to Be Holy: First Steps in Becoming a Saint (2016), The Philosophy of Tolkien (2005), Forty Reasons I Am a Catholic (2018), The Best Things in Life (1984), Socratic Logic (2003)

48- Michael Dummett

   Sir Michael Anthony Eardley Dummett  FBA (27 Haziran 1925 – 27 Aralık 2011), “geçen yüzyılın en önemli İngiliz filozofları arasında ve ırksal hoşgörü ve eşitlik için önde gelen bir kampanyacı” olarak tanımlanan bir İngiliz akademisyendi.1992 yılına kadar Oxford Üniversitesi’nde Wykeham Mantık Profesörü idi. Analitik felsefe tarihi üzerine, özellikle Frege’nin bir yorumcusu olarak yazdı ve özellikle matematik, mantık, dil ve felsefe felsefelerine özgün katkılarda bulundu. Gerçek ve anlam üzerine yaptığı çalışmalarla ve bunların realizm ile anti-realizm arasındaki tartışmalara etkileriyle tanınıyordu, bu terim popülerleşmesine yardımcı oldu. Borda sayısına dayalı orantılı oylama Kota Borda sistemini tasarladı. Matematiksel mantıkta, Kurt Gödel tarafından zaten incelenen bir ara mantık geliştirdi: Gödel-Dummett mantığı.

Önemli Eserleri;  Frege: Philosophy of Language (1973), Truth and other enigmas (1978),

The logical basis of metaphysics (1991), Origins of analytical philosophy (1988), The seas of language (1993), Frege: Philosophy of Mathematics (1991), Thought and Reality (2006), The interpretation of Frege’s philosophy (1981), Truth and the Past (2003), The Nature and Future of Philosophy (2001), Elements of Intuitionism (1977), Grammar and Style: For Examination Candidates and Others (1993), A Wicked Pack of Cards: Origins of the Occult Tarot (1996), Principles of electoral reform (1997), Voting procedures (1984),A History of Games Played with the Tarot Pack (2004)49- William F. Vallicella

   William F. Vallicella Amerikalı bir filozoftur.Vallicella’nın doktora derecesi vardır. (Boston College; 1978), Dayton Üniversitesi’nde (ki burada kadrolu Felsefe Doçentiydi; 1978–91) ve Case Western Reserve Üniversitesi’nde (Misafir Felsefe Doçenti; 1989–91) birkaç yıl öğretmenlik yaptı ve Arizona’daki Gold Canyon’a emekli oldu ve burada felsefeye ağırlıklı olarak çevrimiçi katkıda bulunuyor. Başta metafizik ve din felsefesi olmak üzere birçok yayınlanmış makalenin yazarıdır.

Önemli Eserleri;  A paradigm theory of existence (2002), Falling in Love with Wisdom (1993)50- David Basinger

  David Basinger (/ˈbeɪsɪŋər/) Roberts Wesleyan College, Rochester, New York’ta felsefe profesörüdür.Aynı zamanda Roberts Wesleyan Koleji’nde Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Akademik Baş Görevlisidir. Basinger, Grace Koleji, Bellevue Koleji ve Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora dereceleriyle mezun oldu.Açık teizmin bir savunucusudur.

Önemli Eserleri; Miracles (2018), Religious Tolerance Through Humility (2008), Religious Diversity (2002), The case for freewill theism (1996), Divine power in process theism (1988), Philosophy and Miracle: The Contemporary Debate (1986), Reason & Religious Belief (1991)


Yazar: Onur Kenan Aydoğdu


Ayrıca bkz; Berat Mutluhan Seferoğlu, İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci , https://onculanalitikfelsefe.com/isimlerini-bilmeniz-gereken-46-ateist-ve-nonteist-felsefeci-berat-mutluhan-seferoglu/ , Erişim Tarihi: 23.04.2022