Tanrı’nın Varlığına İlişkin 100’ün Üzerinde Argüman – Onur Kenan Aydoğdu

Tanrı’nın Varlığına İlişkin 100’ün Üzerinde Argüman – Onur Kenan Aydoğdu

Nisan 23, 2022 0 Yazar: felsefelog

Amacımız felsefe adına Türkçe literatürü genişletmek ve din felsefesi literatürü de bu alanların başında geliyor. Bu yazımızda bahsedeceğimiz içerikleri en kısa zamanda Türkçe literatüre kazandırmak istiyoruz. Bu noktada çeviride yardımcı olmak isteyenler bizimle iletişime geçebilirler. Şimdilik bu içeriği İngilizce bilen okuyucularımıza sunuyoruz.


Genelde çoğu insan Tanrı varlığına dair hiçbir argümanın olmadığını ve argümanların olduğunu düşünenler ise bu argümanların sadece ontolojik, kozmolojik, teleolojik gibi başlıkla anılan birkaç argümanla sınırlı olduğunu düşünür. Bu oldukça yanlış bir kanıdır. Sadece kozmolojik, ontolojik , teleolojik başlıkları altında anılan onlarca farklı formülasyona sahip argüman vardır. Din felsefesi alanında en ünlü youtube kanalı olan Capturing Christianity kanalında Cameron Bertuzzi , felsefeci Dr. Chad McIntosh ile ”Over 100 Arguments for the Existence of God” başlıklı yaptıkları yayında Tanrı varlığına dair tam 154 argümanı ele alıyorlar. İşte dakikası dakikasına o argümanlar;

– Cosmological Arguments (Kozmolojik Argümanlar) (21:06)

1 – 21:25 Aquinas’ First Way — Unmoved Mover (Aquinas’ın İlk Yolu – Hareketsiz Hareket Eden)

2 – 25:50 Aquinas’ Second Way — Uncaused Cause (Aquinas’ın İkinci Yolu – Sebepsiz Neden)

3 – 26:20 Aquinas Third Way (Aquinas Üçüncü Yol)

4 – 28:28 Samuel Clarke-ish (Samuel Clarke tarzı)

5 – 32:04 Leibniz’s CA (Leibniz’in CA)

6 – 37:25 Leibnizian CA: Davis-Craig 

7 – 38:17 Leibnizian CA: Pruss

8 – 39:55 The Gale-Pruss CA

9 – 45:11 CA without the Principle of Sufficient Reason (Yeterli Neden İlkesi Olmayan CA)

10 – 47:40 Koon’s CA

11 – 53:50 Pruss and Rasmussen’s Contingency CA (Pruss ve Rasmussen’in Acil Durum CA)

12 – 55:00 Emanuel Rutten’s Atomistic CA (Emanuel Rutten’in Atomistik CA)

13 – 56:10 The Kalaam CA

14 – 57:10 Alexander Pruss’ Kalaam CA

15 – 57:50 Swinburne’s Inductive CA (Swinburne Endüktif CA)

16 – 1:00:20 Scotus’ Modal CA

17 – 1:02:50 James Ross’ Modal CA

18 – 1:04:39 Rasmussen and Weaver CA

19 – 1:06:35 Pruss and Rasmussen’s Modal CA

20 – 1:07:35 Descarte’s CA

– Ontological Arguments (Ontolojik Argümanlar) (1:15:10)

21 – 1:15:25 Anselm’s First OA (Proslogion II) (Anselm’in İlk OA’sı (Proslogion II))

22 – 1:16:55 Descarte’s OA

23 – 1:18:15 Anselm’s 2nd OA (Proslogion III)

24 – 1:21:20 Anselm’s Other OA

25 – 1:22:25 Plantinga’s OA

26 – 1:26:25 The Phenomenal Defense of Plantinga’s Possibility Premise (Plantinga’nın Olasılık Öncülüğünün Olağanüstü Savunması)

27 – 1:29:00 Godel’s Demonstration of the Possibility Premise (Gödel’in Olasılık Öncülünü Gösterimi)

28 – 1:30:30 Pruss’s Improvement on Godel’s Demonstration (Pruss’un Gödel Gösterisi Üzerine İyileştirmesi)

29 – 1:31:10 Maydole’s Modal Perfection Argument (Maydole’un Modal Mükemmellik Argümanı)

30 – 1:33:25 Bernstein’s Demonstration of the Possibility Premise (Bernstein’ın Olasılık Temeli Gösterimi)

31 – 1:35:00 Nagasawa’s Maximal God Approach to the Possibility Premise (Nagasawa’nın Olasılık Öncülüne Maksimal Tanrı Yaklaşımı)

– Design Arguments (Tasarım Argümanları) (1:40:05)

32 – 1:40:15 Aquinas’ Fifth Way (Aquinas’ın Beşinci Yolu)

33 – 1:42:05 Design in Biology: Origin of Organic Life (Biyolojide Tasarım: Organik Yaşamın Kökeni)

34 – 1:44:06 Chandler’s Divine Intervention Argument (Chandler’ın İlahi Müdahale Tartışması)

35 – 1:45:17 Design in Biology: Organic Structures Paley (Biyolojide Tasarım: Organik Yapılar Paley)

36 – 1:47:00 More faithful version of Paley (Paley’in daha sadık versiyonu)

37 – 1:47:50 Pruss’ Analogical DA (Pruss’un Analojik Tasarım Argümanı)

38 – 1:48:20 Design in Biology: Information (Biyolojide Tasarım: Bilgi)

39 – 1:49:35 Tennant’s Argument from Cosmic Teleology (Tennant’ın Kozmik Teleolojiden Tartışması)

– Fine-Tuning Arguments (İnce Ayar Argümanları) (1:51:35)

40 – 1:52:20 FTA by Elimination (Eliminasyon yoluyla FTA)

41 – 1:54:54 FTA by Bayes (Bayes tarafından FTA)

42 – 1:58:30 Collins’ Fine-Tuning for Discoverability (Collins’in Keşfedilebilirlik için İnce Ayarı)

43 – 2:00:43 Perceiving Design (Algılama Tasarımı)

– Moral Arguments (Ahlaki Argümanlar) (2:02:20)

44 – 2:02:25 Generic Argument from the Objectivity of Morality ( Ahlakın Nesnelliğinden Genel Tartışma)

45 – 2:02:43 Abductive Argument from the Objectivity of Morality (Ahlakın Nesnelliğinden Kaçırıcı Argüman)

46 – 2:03:05 The Normative Implications of Evil (Kötülüğün Normatif Etkileri)

47 – 2:04:15 Evil as Privation of Good (İyiliğin Ayrıcalığı Olarak Kötülük)

48 – 2:05:22 Horrendous Evils (Korkunç Kötülükler)

49 – 2:06:50 Universal Moral Beliefs (Evrensel Ahlaki İnançlar)

50 – 2:07:55 Sidgwick and Kant

51 – 2:08:53 A Kantian Argument from Adams (Adams’tan Kantçı Bir Tartışma)

52 – 2:11:12 Oderberg on Cosmic Justice (Kozmik Adalet Üzerine Oderberg)

53 – 2:12:30 Laymoan’s Moral Argument (Laymoan’ın Ahlaki Argümanı)

54 – 2:14:15 The Need for Divine Aid in Being Moral ( Ahlaki Olmada İlahi Yardıma İhtiyaç)

55 – 2:16:25 The Moral Gap (Ahlaki Boşluk)

56 – 2:17:55 Duty to Promote the Highest Good (En Yüksek Malları Teşvik Etme Görevi)

57 – 2:18:48 Objective Obligations and Duties (Objektif Yükümlülükler ve Görevler)

58 – 2:20:45 Argument from Conscience (Vicdan Tartışması)

59 – 2:22:26 The Intrinsic Harmfulness of Wrongdoing (Suistimalin İçsel Zararı)

60 – 2:23:56 Moral Knowledge (Ahlaki Bilgi)

61 – 2:25:20 Apprehension of Objective Norms (Nesnel Normların Anlaşılması)

62 – 2:26:15 Altruism: Schloss (Özgecilik: Schloss)

63 – 2:27:06 Altruism: Pruss (Özgecilik: Pruss)

– Experiential Arguments (Deneyimsel Argümanlar) (2:37:00)

64 – 2:39:00 Analogy with Aesthetic Experience (Estetik Deneyimle Analoji)

65 – 2:41:12 Hick on Religious Experience (Dini Deneyim için Hick)

66 – 2:42:00 Swinburne on Religious Experience (Dini Deneyim Üzerine Swinburne)

67 – 2:42:20 Plantinga on Proper Basicality (Uygun Temelde Plantinga)

68 – 2:42:33 Alston on Perceiving God 1

69 – 2:43:08 Alston on Perceiving God 2

70 – 2:44:21 Yandell on Religious Experience (Dini Deneyim üzerine Yandell)

71 – 2:45:26 Ontomystical Argument (Ontomistik Argüman)

72 – 2:46:00 Personal Transformation (Kişisel Dönüşüm)

73 – 2:47:53 NDEs and Religious Experience (ÖYD’ler ve Dini Deneyim)

– Arguments from Miracles (Mucizelerden Tartışmalar) (2:48:37)

2:48:37 Preliminaries (Ön bilgiler)

2:50:00 Generic Argument from Miracles (Mucizelerden Genel Tartışma)

2:50:30 The Kuzari Principle (Kuzari İlkesi)

74 – 2:51:00 Historical Candidates for E: Exodus (Tarihsel E Adayları: Exodus)

75 – 2:51:45 Historical Candidates for E: Spectacular Events of Jesus’ Ministry (Tarihsel E Adayları: İsa’nın Hizmetinde Görülen Muhteşem Olaylar)

76 – 2:52:20 Historical Candidate for E: Resurrection (E için Tarihsel Aday: Diriliş)

77 – 2:53:40 Contemporary Candidates for E (Çağdaş E Adayları)

78 – 2:57:12 Fulfilled Prophecy as Miracle (Mucize Olarak Gerçekleşen Kehanet)

– Metaphysical Arguments (Metafizik Argümanlar) (3:00:35)

79 – 3:00:35 Abstract Objects (Soyut Nesneler)

80 – 3:00:54 Feser’s Augstuinian Proof (Feser’in Augstuinian Kanıtı)

81 – 3:01:06 Lowe on Objects of Reason (Akıl Nesneleri için Lowe)

82 – 3:01:24 Arguments from Propositions (Önerilerden Argümanlar)

83 – 3:03:33 Argument from Sets (Kümelerden Argüman)

84 – 3:05:01 Argument from Unities (Birliklerden Argüman)

85 – 3:05:30 Unities: Contingents (Birlikler: Koşullu)

86 – 3:06:01 Unities: Wholes

87 – 3:07:17 Unities: The Cosmos (Birlikler: Kozmos)

88 – 3:07:47 Rasmussen’s Argument from Limits (Rasmussen’in Sınırlardan Argümanı)

89 – 3:08:18 Applicability of Mathematics (Matematiğin Uygulanabilirliği)

90 – 3:08:42 Global Economy Argument (Leftow’s Reductions) [Küresel Ekonomi Argümanı (Leftow’un Azalmaları)]

91 – 3:10:06 Argument from Possibility (Modality) [Olasılıktan Argüman (Modalite)]

– Nomological Arguments (Nomolojik Argümanlar) (3:10:21)

92 – 3:11:22 Laws as Counterfactuals of Divine Freedom (İlahi Özgürlüğün Karşıtları Olarak Kanunlar)

93 – 3:11:45 A Scholastic Argument (Bir Skolastik Tartışma)

94 – 3:12:06 From Induction to Laws to God (Tümevarımdan Kanunlara Tanrı’ya)

95 – 3:13:11 From Induction to God (Tümevarımdan Tanrı’ya)

96 – 3:14:40 Simplicity of Divine Laws (Swinburne’s Argument from Induction) [İlahi Yasaların Basitliği (Swinburne’nin Tümevarımdan Argümanı)]

97 – 3:14:51 From the Incompleteness of Nature (from Quantum Mechanics) [Doğanın Eksikliğinden (Kuantum Mekaniğinden)]

– Axiological Arguments (Aksiyolojik Argümanlar) (3:15:38)

98 – 3:16:25 Aquinas’ Fourth Way (Aquinas’ın Dördüncü Yolu)

99 – 3:16:47 Deontic Arguments (Deontik Argümanlar)

100 – 3:17:17 The Modal Deontic Argument (Modal Deontik Argüman)

101 – 3:17:53 Objective Beauty (Amaç Güzellik)

102 – 3:19:27 Aesthetic Sensibilities (Estetik Duyarlılıklar)

103 – 3:19:46 Natural Beauty as Product of Aesthetic Intent (Estetik Niyetin Ürünü Olarak Doğal Güzellik)

104 – 3:20:16 Natural Beauty as a Gift (Hediye Olarak Doğal Güzellik)

105 – 3:21:57 Natural Beauty as a Natural Sign (Doğal Bir İşaret Olarak Doğal Güzellik)

106 – 3:22:11 Beauty in Mathematics (Matematikte Güzellik)

107 – 3:22:38 Inherent Human Value/Worth (Doğal İnsan Değeri)

108 – 3:23:22 Equal Worth (Eşit Değer)

109 – 3:24:07 Natural Rights (Doğal haklar)

– Noological Arguments (Noolojik Argümanlar) (3:25:43)

110 – 3:25:43 Thinking Things (Locke) [Düşünme Şeyler (Locke)]

111 – 3:26:13 Psychophysical Laws (Swinburne’s Argument from Conciousness)[Psikofiziksel Yasalar (Swinburne’nin Bilinçten Tartışması)]

112 – 3:26:29 Nonphysical Concious States (Moreland’s Argument from Conciousness) [Fiziksel Olmayan Bilinçli Durumlar (Moreland’ın Bilinçten Argümanı)]

113 – 2:26:55 Conciousness Per Se [Başına Bilinç]

114 – 3:27:15 Paley’s Arguments from Flavors and Colors (Gratuitous Pleasures) [Paley’nin Lezzetler ve Renklerden Tartışmaları (Karşılıksız Zevkler)]

115 – 3:28:14 Intelligibility of the World (Dünyanın Anlaşılabilirliği)

116 – 3:30:11 Argument from Reason (Sebepten Argüman)

117 – 3:31:31 Naturalness of Theistic Belief (Teistik İnancın Doğallığı)

118 – 3:32:09 Certainty (Kesinlik)

119 – 3:32:35 Knowledge as Proper Function (Uygun İşlev Olarak Bilgi)

120 – 3:32:57 Epistemic Probability (Epistemik Olasılık)

121 – 3:33:20 Reliability of our Cognitive Faculties (Bilişsel Fakültelerimizin Güvenilirliği)

122 – 3:33:34 Anti-Realism (Gerçekçilik Karşıtı)

123 – 3:34:25 Idealism (İdealizm)

124 – 3:35:20 Knowability: A Fitch-style Proof (Bililebilirlik: Fitch-tarzı Bir Kanıt)

125 – 3:36:03 Modal Epistemic Argument (Modal Epistemik Argüman)

– Linguistic Arguments (Dilbilimsel Argümanlar)  (3:37:30)

126 – 3:37:38 Concept Acquistion (Konsept Edinimi)

127 – 3:39:00 Linguistic Ability (Dil yeteneği)

128 – 3:39:13 Semantic Content (Anlamsal İçerik)

129 – 3:39:49 Falsity of Semantic Indeterminism (Anlamsal Belirsizliğin Yanlışlığı)

– Anthropological Arguments (Antropolojik Argümanlar) (3:42:32)

130 – 3:42:39 Argument from Desire (Arzudan Argüman)

131 – 3:43:01 Modal Argument from Desire (Desire’dan Modal Argüman)

132 – 3:43:21 God as Motivational Center (Motivasyon Merkezi Olarak Tanrı)

133 – 3:43:38 Love (Aşk)

134 – 3:44:07 Objective Meaning (Amaç Anlamı)

135 – 3:44:20 Meaning as Endowed (Bağışlanan Anlam)

136 – 3:45:31 Meaning as Narrative (Anlatı Olarak Anlam)

137 – 3:45:48 From the Naturalness of Belief in Objective Meaning (Nesnel Anlamda İnancın Doğallığından)

138 – 3:46:13 Happiness and the Afterlife (Mutluluk ve Ölüm Sonrası)

139 – 3:46:43 Political Authority (Siyasi Otorite)

140 – 3:47:23 Free Will (Özgür irade)

141 – 3:48:02 Pascal’s Anthropological Argument (Pascal’ın Antropolojik Argümanı)

142 – 3:49:14 Consensus Gentium

143 – 3:49:46 Rehult’s Consensus Gentium Argument

144 – 3:50:20 A More Modest Consensus Gentium

– Pragmatic Arguments (Pragmatik Argümanlar) (3:51:07)

145 – 3:51:44 Pascal’s Wager (from Infinite Expected Value) [Pascal’ın Bahsi (Sonsuz Beklenen Değerden)]

146 – 3:52:15 Pascal’s Wager (from Greater Expected Value) [Pascal’ın Bahsi (Büyük Beklenen Değerden)]

147 – 3:52:29 Pascal’s Wager (Jackson and Rogers) [Pascal’ın Bahsi (Jackson ve Rogers)]

148 – 3:53:05 Pascal’s Wager (Rota) [Pascal’ın Bahsi (Rota)]

149 – 3:54:20 The Jamesian Wager [Jamesian Bahsi]

150 – 3:55:19 Rationality of Devotion to God [Tanrı’ya Adanmanın Rasyonelliği]

151 – 3:57:00 From Personal to World Benefits [Kişiselden Dünya Avantajlarına]

– Meta-Arguments (Meta Argümanlar) (3:57:57)

152 – 3:57:57 Transcendental Arguments Two Ways of Doing Cumulative Case Arguments (Transandantal Argümanlar Kümülatif Vaka ArgümanlarıYapmanın İki Yolu)

153 – 3:58:46 Arbor’s Cumulative Credence Raiser (Arbor’un Kümülatif Kredisini Arttırıcı)

154 – 3:59:27 The Possibility of a Sound Theistic Argument (Sağlam Bir Teistik Argümanın Olasılığı)


Kaynak: Over 100 Arguments for the Existence of God , https://youtu.be/Qi7ANgO2ZBU , Erişim Tarihi: 23.04.2022


Ateizm lehine argümanlar için bkz; Ateizm Lehine 100 + 10 Argüman (İngilizce) ve 174 Türkçe Din Felsefesi İçeriği , https://onculanalitikfelsefe.com/ateizm-lehine-100-10-arguman-ingilizce-ve-147-turkce-din-felsefesi-icerigi/ , Erişim Tarihi: 23.04.2022