Kelam Kozmolojik Argümanına Yeni Başlayanlar İçin Bir Kılavuz – Jonathan McLatchie

Kelam Kozmolojik Argümanına Yeni Başlayanlar İçin Bir Kılavuz – Jonathan McLatchie

Ağustos 31, 2022 0 Yazar: felsefelog

Kelam kozmolojik argümanı ilk olarak İran’dan (bugünkü İran) Ebu Hamid Muhammed ibn Muhammed el-Gazali adında bir on ikinci yüzyıl ortaçağ Müslüman filozofu tarafından ortaya atılmıştır. Gazâlî, kendi zamanının Müslüman filozofları üzerindeki (başlangıçsız bir Evreni – zorunlu olarak Tanrı’dan akan bir Evreni sürdüren) Yunan felsefesinin etkisiyle ilgilendi. Gazali, Evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini savunduğu Filozofların Tutarsızlığı adlı bir kitapta bu öğretinin bir eleştirisini yayınladı. Ve Evrenin sonlu geçmişte bir noktada bir başlangıcı varsa, o zaman Evreni var eden aşkın bir Yaratıcı olmalıdır – çünkü hiçbir şey sebepsiz yere var olmaya başlamaz. Gazali’nin dediği gibi:

“Başlayan her varlığın başlangıcı için bir nedeni vardır; şimdi dünya başlayan bir varlıktır; bu nedenle, başlangıcı için bir nedene sahiptir.”

Böylece Gazali’nin akıl yürütmesini üç temel adımda özetleyebiliriz:

  1. Var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır.
  2. Evren var olmaya başladı.
  3. Bu nedenle, Evrenin bir nedeni vardır.


Bu argüman, filozofların tümdengelim dediği bir akıl yürütme biçimi kullanır. Bu argüman tarzında, öncüllerden zorunlu olarak ve kaçınılmaz olarak bir sonuç çıkar – elbette, bu öncüllerin gerçekten doğru olması şartıyla.

Bu öncüllerden ilki – var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni vardır – neredeyse tartışılmaz görünmektedir. Sonuçta, bir şey nedensiz olarak ortaya çıkamaz. Nedensellik ilkesi – etkilerin her zaman nedenler tarafından üretildiği – bilimsel çabanın temelini oluşturan şeydir. Her deneyim alanında, yeni şeyler nedenlerle var olur.

Bir şüpheci bu noktaya genellikle fizikte atom altı parçacıkların yoktan var olabileceğinin teorileştirildiğini iddia ederek cevap verecektir. Bununla birlikte, bu tür teoriler, bir boşlukta bulunan enerjinin dalgalanması olarak ortaya çıkan parçacıklarla ilgilidir. Fizikte bir boşluk, fiziksel yasalar tarafından yönetilen dalgalanan bir enerji denizidir. Bununla birlikte, Evrenin kökenlerinden bahsederken, maddi dünyayı yöneten fiziksel yasaların – ayrıca maddenin kendisinin – nereden geldiğini soruyoruz.

Entelektüellikten yoksun bir ateistin cevap verebileceği bir başka tipik karşıtlık da şudur: eğer her şey bir neden gerektiriyorsa, o zaman Yaradan’ın nedeni nedir? Bununla birlikte, argümanın 1. öncülünün her şeyin varoluşu için bir nedeni olduğunu belirtmediğine dikkat edin. Aksine, başlangıcı olan her şeyin varoluşunun bir nedeni olduğunu belirtir. Bu oldukça farklı bir iddia. Eğer Tanrı ebedi -yani zamansız- olarak düşünülürse, var olmaya başlayan şeyler kategorisine uymaz ve dolayısıyla bir neden gerektiren şeyler kategorisine uymaz. Nihayetinde, her dünya görüşü, hareketsiz bir hareket ettirici, kendi doğasının zorunluluğundan var olan bir şey – neden ve sonuç zincirini başlatmaktan sorumlu, zamansız, nedensiz, zorunlu olarak var olan bir varlık varsaymalıdır. Aksi takdirde, kişi nedensel açıklamaların sonsuz bir geri gidişini varsaymak zorunda kalır. Bilimsel kanıtlar, Evrenimizin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce var olmaya başladığını inandırıcı bir şekilde gösterdiğinden, Evren açıkça diğer her şeyin geldiği hareketsiz hareket ettirici değildir. Bunun üzerine, çeşitli felsefi argümanlar, sonsuz bir gerilemenin mantıksal saçmalık gerektirdiğini ortaya koyar.

Şimdi dikkatimizi argümanın ikinci öncülüne, yani Evrenin var olmaya başladığına çevirelim. Bu önermenin doğruluğunu kesin olarak ortaya koyan iki grup argüman vardır – bunlar felsefi argümanlar ve bilimsel argümanlardır.

Felsefi argümanları ele alarak başlayalım. Gazali, eğer Evren geçmişte sonsuz ise, yani hiç var olmaya başlamadıysa, o zaman şimdiden sınırsız sayıda geçmiş olay olması gerektiğine dikkat çekti. Ancak Gazali, gerçek sonsuz sayıda şeyin mantıksal saçmalık gerektirdiğini savundu. Gerçek sonsuz sayıda şey ile potansiyel bir sonsuz arasında bir fark olduğuna dikkat edin. Örneğin, herhangi bir sonlu mesafe ikiye, sonra dörde, sonra sekizde bire ve bu şekilde sonsuza bölünebilir. Bölünmelerin sayısı potansiyel sonsuz dediğimiz şeydir, çünkü prensipte kişi sonsuza kadar bölmeye, bölmeye ve bölmeye devam edebilir. Bununla birlikte, gerçek sonsuz sayıda bölünmeye asla ulaşamazsınız. Mesafeyi her zaman sınırlı sayıda bölerdiniz.

Gazali, gerçek bir sonsuz mümkün olsaydı, çeşitli saçmalıkların gerekli olduğuna dikkat çekti. Örneğin, 1’den sonsuza kadar bir sayı diziniz olduğunu hayal edin. Üçten büyük veya üçe eşit tüm sayıları (yani, sonsuz sayıda sayı) kaldırdığınızı varsayalım. Kaç numaran kaldı? Cevap tabii ki iki. Şimdi bunun yerine tüm tek sayıları kaldıracağınızı varsayalım. Şimdi kaç numaran kaldı? Cevap sonsuzdur. Böylece, bir çelişki gereklidir – sonsuzluk eksi sonsuzluk ikiye eşittir ve sonsuzluk eksi sonsuzluk, sonsuza eşittir. Bunlar, sonsuzluğa gerçek bir sayı gibi davranmaya çalıştığımızda ortaya çıkan türden mantıksal çelişkilerdir.

Geçmişin sonlu olduğunu düşünmek için felsefi nedenlerin yanı sıra, bu yönü güçlü bir şekilde işaret eden çok sayıda bilimsel kanıt da vardır. İnsanlık tarihinin çoğu için, Evrenin bir bütün olarak değişmediği kabul edildi. Evrenin kendisinde olan şeyler değişirken, Evrenin kendisi oradaydı. Albert Einstein da bu görüşü benimsedi, ancak bu anlayışa genel görelilik teorisi tarafından meydan okundu. Einstein’ın denklemleri, bir balon gibi patlayan ya da kendi üzerine çöken bir Evreni tanımladı. Bu fikirden rahatsız olan Einstein, “kozmolojik sabit” olarak bilinen bir geçiş faktörü ekleyerek denklemlerini manipüle etti; bu, Einstein’ın daha sonra “kariyerinin en büyük hatası” olarak tanımladığı bir hataydı. 1920’lerde, Belçikalı astronom Georges Lemaitre ve Rus matematikçi Alexander Friedman, Einstein’ın denklemlerine dayanarak bağımsız olarak genişleyen bir evrenin modellerini geliştirdiler. 1929’da Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble, Mount Wilson Gözlemevi’ndeki gözlemleri sayesinde, uzak galaksilerden gelen ışığın, gökyüzünün her yönünde, beklenenden daha kırmızı göründüğünü keşfetti – şimdi “kırmızıya kayma” olarak bilinen bir fenomen, galaksiler bizden uzaklaştıkça ışık dalgalarının genleşmesiyle en iyi şekilde açıklanabilir.

Neler olup bittiğini daha iyi anlamak için yüzeyinde siyah noktalar bulunan bir balon hayal edin. Balonu havaya uçururken ne olacağını hayal edin. Balon (Evreni temsil eden) büyüdükçe ve büyüdükçe, boyanmış noktalar (galaksileri temsil eder) gittikçe uzaklaşır. Şimdi birinin balonu şişirdiğinizi videoya çektiğini hayal edin. Kaseti geri sarmak, zamanda geriye gittiğinizde siyah noktaların birbirine gittikçe yaklaştığını ortaya çıkaracaktır. Balon sonsuza kadar genişlemiş olamaz. Yani Evrenimizle birlikte. Sonunda, Evrenin bandı geri sarıldığında, Evren sıfır uzamsal hacme sahip olur. Bu, Evrenimizin var olmaya başladığını ortaya koyan çeşitli bilimsel kanıtlardan sadece biridir.

Kelam kozmolojik argümanının iki öncülü doğru olduğu için, zorunlu ve kaçınılmaz olarak şu sonuç çıkar: Evrenin varlığı için bir nedeni vardır. Bu neden hakkında ne söyleyebiliriz? Zamanın, uzayın ve maddenin kendisinin yaratıcısı olarak bu neden, uzayı ve zamanı aşmalıdır. Başka bir deyişle, neden zaman ötesi, boşluksuz ve maddi olmayan olmalıdır – çoğu insanın Tanrı’yı düşündüklerinde aklına gelen şeye daha çok uyan bir tanım. Rahmetli agnostik astronom Robert Jastrow’un Tanrı ve Gökbilimciler kitabından alıntı yaparak bitireceğim:

”Aklın gücüne olan inancıyla yaşayan bilim insanı için hikaye kötü bir rüya gibi biter. Cehalet dağına tırmandı; en yüksek zirveyi fethetmek üzere; kendini son kayaya doğru çekerken, yüzyıllardır orada oturan bir grup ilahiyatçı tarafından karşılanır.”

Gerçekten de, modern astronomi kozmik bir başlangıcın güçlü kanıtlarını keşfetmeden çok önce, Mukaddes Kitabın metni binlerce yıl boyunca “Her şey [Mesih] aracılığıyla yapıldı ve o olmadan yapılan hiçbir şey olmadı” ( Yuhanna 1:3) demişti.


Çevirmen: Onur Kenan Aydoğdu


Kaynak: Jonathan McLatchie , A Beginner’s Guide to the Kalam Cosmological Argument , https://www.solas-cpc.org/a-beginners-guide-to-the-kalam-cosmological-argument/ , Erişim Tarihi: 31.08.2022