Din Felsefesine Dair Türkçe Okumalar – Onur Kenan Aydoğdu

Din Felsefesine Dair Türkçe Okumalar – Onur Kenan Aydoğdu

Şubat 16, 2024 0 Yazar: felsefelog

Din felsefesi, felsefenin en önemli ve en eski alanlarından birisidir. Tanrı var mıdır? Varlığı ya da yokluğu kanıtlanabilir mi? Tanrı üzerine konuşmak anlamlı mıdır? Akıl ve İman arasındaki ilişki nasıldır? Din ve Bilim çatışır mı? Mutlak iyi bir Tanrı ile evrendeki kötülükler bağdaşır mı? vb. sorular felsefe tarihi boyunca hemen her filozof tarafından farklı açılardan ele alınmış ve günümüzde halen daha ele alınmaya devam etmektedir.

Bu çalışmamızda elimizden geldiğince bilgimiz dahilinde din felsefesi alanına dair Türkçe içerikleri derleyerek imkan dahilinde eserler hakkında okurların daha iyi bilgi edinebilmesi için yine uzmanlar tarafından kaleme alınmış olan kitap incelemelerine, eserlerin içindekiler kısmına yer vermeye çalıştık. Bu çalışmanın din felsefesine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için rehber olacağını düşünüyoruz.

Her derleme gibi elbette bu derlemede de şuanki hali ile bile eksiklikler olacaktır. Eksik gördüğünüz noktaları bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. İleride din felsefesi alanında çıkacak çalışmalar için başta Ankara Okulu (Elis ve Araştırma) Yayınları, FCR (Eski Yeni, Fecr ve Bilay) Yayınları, İz Yayınları, İstanbul Yayınevi, Küre Yayınları, OTTO Yayınları, Fol Yayınları olmak üzere bu listede ismini gördüğünüz yayınları, yazarları ve çevirmenleri takip etmenizi öneririz. Din felsefesi alanına dair daha fazla Türkçe içeriğe ulaşmak için burada isimlerini de andığımız ”İsimleri Bilinmesi Gereken 50 Günümüz Yerli Din Felsefecisi” çalışmamızdaki hocalarımızın çalışmalarına bakabilirsiniz.
İçindekiler

DİN FELSEFESİ

Din Felsefesine Giriş

Din Felsefesi Derleme Metinler

İslam ve Din Felsefesi

Din Felsefesi Tarihi – Filozofların ve Bilim İnsanlarının Din Felsefesi

1.       Din Felsefesi Tarihi

2.       Filozofların ve Bilim İnsanlarının Din Felsefesi

Tanrının Varlığı

1.       Argümanlar Üzerine

1.1.        Dini Tecrübe

1.2.        Kozmolojik Argüman

1.3.        Ontolojik Argüman

1.4.        Teleolojik Argüman

1.5.        Ahlak Argümanı

2.       Kötülük Problemi

Din-Bilim İlişkisi-Tarihi

1.       Fizik-Din İlişkisi-Tarihi

2.       Biyoloji-Din İlişkisi-Tarihi

3.       Psikoloji-Din İlişkisi-Tarihi

Dini Epistemoloji

Din Dili

Ateizm ve Deizm Eleştirisi

1.       Ateizm Eleştirisi

2.       Deizm Eleştirisi

İlahi Sıfatlar

Tanrı-Evren-İnsan İlişkisi

1.       Tanrı-Evren İlişkisi

1.1.        Mucize Sorunu.

2.       Tanrı-İnsan İlişkisi

2.1.        Tanrının Bilgisi ve Özgür İrade Sorunu

Din-Felsefe İlişkisi

Din-Ahlak İlişkisi

Din-Sanat İlişkisi

Ölüm ve Sonrası

Varoluşçuluk.

Anlam Sorunu

Dinsel Farklılıklar (Dini Çeşitlilik)

DİN FELSEFESİ

Din Felsefesine Giriş

 • Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş , Rağbet Yayınları I Muammer İskenderoğlu tarafından Kitap İncelemesi
 • İsmail Şimşek, Yeni Başlayanlar İçin Din Felsefesi, OTTO
 • İsmail Şimşek, Din Felsefesi Kavramlar Sözlüğü, Yeni Başlayanlar İçin, Kitabe Yayınları I İçindekiler
 • Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (1949 yılında açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, din felsefesi dersi, fiilen ilk defa 1975-1976 ders yılı programında yer aldı ve Mehmet Aydın bu dersi verdi. Bu eser, dilimizde din Felsefesi alanında ikinci bir denemedir.)
 • Mehmet Bayrakdar, Din Felsefesine Giriş, Fecr Yayınları I İçindekiler I Adnan Aslan tarafından Kitap İncelemesi
 • Recep Kılıç & Mehmet Sait Reçber (ed.) , Din Felsefesi El Kitabı, Grafiker Yayınları I İçindekiler I PDF
 • Latif Tokat (ed.), Din Felsefesi, Bilay Yayınları I İçindekiler I Muammer İskenderoğlu tarafından Kitap İncelemesi
 • Elizabeth Burns, Din Felsefesi Nedir? , (Çev. Mehmet Ata Az), Episteme Yayınları I İçindekiler
 • Brian Davies, Din Felsefesine Giriş, (Çev. Fatih Taştan), Paradigma Yayıncılık I İçindekiler I Hüseyin Aydoğan tarafından Kitap İncelemesi
 • C. Stephen Evans & R. Zachary Manis, Din Felsefesi, İman Üzerine Rasyonel Düşünme, (Çev. Ferhat Akdemir), Elis Yayınları I Nebi Mehdiyev tarafından Kitap İncelemesi I PDF
 • Michael Peterson & William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Akıl ve İnanç / Din Felsefesine Giriş, (Çev. Rahim Acar), Küre Yayınları I İçindekiler I Tamer Yıldırım tarafından Kitap İncelemesi
 • Michael Peterson & William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Din Felsefesi Seçme Metinler, (Çev. Rahim Acar & Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan, Osman Baş), Küre Yayınları I İçindekiler I Tamer Yıldırım tarafından Kitap İncelemesi
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesine Dair Okumalar -1, İz Yayıncılık I İçindekiler I Tamer Yıldırım tarafından Kitap İncelemesi
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesine Dair Okumalar -2, İz Yayıncılık I İçindekiler I Tamer Yıldırım tarafından Kitap İncelemesi
 • Özcan Akdağ, Din Felsefesi, Kimlik Yayınları I İçindekiler
 • Osman Bilen & Haydar Dölek (ed.), Din Felsefesi, Lisans Yayıncılık I İçindekiler
 • Rıfat Atay (ed.), Din Felsefesi, Lisans Yayıncılık I İçindekiler
 • Mevlüt Albayrak, Felsefe ve Din, Din Felsefesine Giriş, Asil Yayın
 • Metin Yasa, Din Felsefesi, Soru-Sorgu-Sonuç, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları I, Elis Yayınları I Gülsüm Turhan tarafından Kitap İncelemesi
 • Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları II, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları III, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları IV, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları V, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Şiirlerle Din Felsefesi, Elis Yayınları I Fadime Rukiye Bayındır tarafından Kitap İncelemesi
 • Kadir Canatan, Din Felsefesi, Beyan Yayınları

Din Felsefesi Derleme Metinler

 • Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, Etüt Yayınları I PDF (Bu eser Türkçe’de din felsefesi alanında ilk derleme özelliğini taşır.)
 • Recep Alpyağıl, Klasik ve Modern Metinlerle Din Felsefesi Dersleri İçin Yardımcı Kitap, İz Yayıncılık
 • Abdüllatif Tüzer & Fatma Yüce (ed.), Klasik ve Çağdaş Konularla Din Felsefesi -I- , Elis Yayınları
 • Abdüllatif Tüzer & Fatma Yüce (ed.), Klasik ve Çağdaş Konularla Din Felsefesi -II-, Elis Yayınları
 • Michael L. Peterson & Raymond J. Vanarragon, Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, (Çev. Ferhat Akdemir), Elis Yayınları
 • Paul Copan & Chad Meister, Din Felsefesi , Klasik ve Güncel Meseleler, (Çev. Aydın Çavdar), Ayrıntı Yayınları I İçindekiler
 • Cafer Sadık Yaran, Bilgelik Peşinde Din Felsefesi Yazıları, Ensar
 • Latif Tokat, Din Felsefesi Yazıları, Elis Yayınları
 • Zeki Özcan (der.), Din Felsefesi Yazıları I, Alfa Yayınları I Aliye Çınar tarafından Kitap İncelemesi

İslam ve Din Felsefesi

 • Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, İFAV
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 1, İz Yayıncılık I İçindekiler
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek-i II Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 2, İz Yayıncılık I İçindekiler
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesi Açısından Matüridi Gelen-Ek-i 3 Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 3, İz Yayıncılık I İçindekiler
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesi Açısından Meşşai Gelen-Ek-i / Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 4, İz Yayıncılık
 • Recep Alpyağıl, Din Felsefesi Açısından Eş’ari Gelen-Ek-i / Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 5, İz Yayıncılık
 • Rahim Acar & Hümeyra Özturan, Din Felsefesinin Ana Konuları İslam Düşüncesinden Seçme Metinler 1, Küre Yayınları
 • M. Nedim Tan & Ercan Alkan, Din Felsefesinin Ana Konuları İslam Düşüncesinden Seçme Metinler 2, Küre Yayınları
 • M. Cüneyt Kaya & Rahim Acar, Din Felsefesinin Ana Konuları İslam Düşüncesinden Seçme Metinler 3, Küre Yayınları
 • Nail Okuyucu & Rahim Acar, Osman Demir , Din Felsefesinin Ana Konuları İslam Düşüncesinden Seçme Metinler 4, Küre Yayınları
 • Ercan Alkan & Rahim Acar, Hümeyra Özturan, Din Felsefesinin Ana Konuları İslam Düşüncesinden Seçme Metinler 5, Küre Yayınları

Din Felsefesi Tarihi – Filozofların ve Bilim İnsanlarının Din Felsefesi

1.       Din Felsefesi Tarihi

 • Necip Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları I Aydın Topaloğlu tarafından Kitap İncelemesi I PDF
 • Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe, (Çev. Mehmet S. Aydın), Birleşik Yayıncılık I Şeyma Kömürcüoğlu tarafından Kitap İncelemesi I PDF
 • Werner Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, (Çev. Güneş Ayas) İthaki Yayınları
 • Aydın Topaloğlu, Filozofların Tanrısı, İz Yayıncılık
 • Marie Frederique Pellegrin, Tanrı, (Çev. Adnan Akan), Fol Yayınları I İçindekiler
 • Mustafa Şekip Tunç, Bir Din Felsefesine Doğru, Türkiye Yayınevi I PDF (Ülkemizde din felsefesi dersini ilk veren ve din felsefesini bir disiplin olarak ele alarak ilk kitap yazan Mustafa Şekip Tunç’tur.)
 • Rahim Acar & Nesrin Bağcı Erciyas, Türkiye’de Din Felsefesi, Elis Yayınları
 • Bayram Dalkılıç, Türkiye’de Din Felsefesine Doğru, Kendözü Yayınları
 • Recep Alpyağıl, Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi, İz Yayıncılık
 • Recep Alpyağıl, Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-Ekler, İz Yayıncılık
 • Mustafa Eren, Metafizik Sonrası Düşünce ve Din Felsefesi, Otorite Kitap I Selin Olur tarafından Kitap İncelemesi

2.       Filozofların ve Bilim İnsanlarının Din Felsefesi

 • Ferhat Akdemir, Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi, Elis Yayınları I Ferhat Akdemir’in Doktora Tezi‘dir.
 • George W.F. Hegel, Din Felsefesi Dersleri, (Çev. Doğan Naci Kadıoğlu), Pinhan Yayınları I Hüseyin Aydoğan tarafından Kitap İncelemesi (Din felsefesinin bir disiplin haline gelmesi Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) sayesinde olmuştur. Hegel, 1821 yılında “Din felsefesi” (Die Philosophie der Religion) adıyla bir ders vermiştir. Bu dersini 1824-1827 ve 1831 yıllarında tekrarlamıştır. Bu dersler, onun ölümünden bir yıl sonra 1832’de, “Vorlesungen über die Philosophie der Religion” – Din Felsefesi Üzerine Dersler – adıyla Berlin’de Ph. Mazheineke ve Bruno Bauer tarafından yayımlanmıştır.)
 • John Reynold Williams, Heidegger’in Din Felsefesi, (Çev. Mehmet Türkeri), İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları
 • Bayram Dalkılıç, Din Felsefesine Giriş, Kendözü Yayınları
 • Zehra Oruk Akman, Einstein ve Tanrı, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler
 • Mustafa Çevik, David Hume ve Din Felsefesi, Dergah Yayınları I Mustafa Çevik’in Doktora Tezi‘dir.
 • İsmail Çetin, John Locke’da Tanrı Anlayışı, Vadi Yayınları
 • Habib Şener, John Locke ve David Hume Din Felsefesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ötüken Yayınları I İçindekiler I Habib Şener’in Doktora Tezi‘dir.
 • Mehmet Günenç, Kant’ta Tanrı ve Tanrısallaştırılan Akıl, Elis Yayınları I Mehmet Günenç’in Doktora Tezi‘dir.
 • Donald Hudson, Wittgenstein’ın Din Felsefesi, (Çev. Ramazan Ertürk), A Yayınevi
 • Jean Greish, Wittgenstein’da Din Felsefesi, (Çev. Zeki Özcan), ASA
 • Ruhattin Yazoğlu, Leibniz’de Tanrı ve Ahlak, Yeni Zamanlar Yayınları
 • Paul Tillich, Din Felsefesi, (Çev. Zeki Özcan), Alfa Yayınları
 • Recep Alpyağıl, Wittgensteincı Bir Din Felsefesi Üzerine, İz Yayıncılık
 • Recep Alpyağıl, Wittgenstein ve Kierkegaard’dan Hareketle Din Felsefesi Yapmak, İz Yayıncılık
 • Ahmet Bayındır, Ockhamlı William’ın Din Felsefesi, Emin Yayınları I Sümeyra Turan tarafından Kitap İncelemesi I Ahmet Bayındır’ın Doktora Tezi’dir.
 • Musa Kazım Arıcan, Panteizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, Hece Yayınları I İçindekiler
 • Ellen Kappy Suckiel, Cennet Savunucusu William James’in Din Felsefesi, (Çev. Celal Türer), Elis Yayınları
 • Talip Kabadayı, R.G. Collingwood’un Din Felsefesi, BilgeSu Yayınları
 • Hasan Katipoğlu, Emile Boutroux’da Din Felsefesi, Elis Yayınları
 • Mehmet Demirtaş, Josiah Royce’un Din Felsefesi, Otorite Kitap I Mehmet Demirtaş’ın Doktora Tezi’dir.
 • Hür Sinan Özbek, Marx’ın Din Felsefesi, Fol Yayınları I İçindekiler
 • İsmail Yalçıntaş, İbn Sina’nın Tanrı Anlayışı, Elis Yayınları
 • Müfit Selim Saruhan, Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler I Merve Toz tarafından Kitap İncelemesi
 • Mehmet Önal, İbn Haldun’un Entelektüel Portresi ve Din Felsefesi, Çıra Akademi Yayınları I İçindekiler
 • Metin Yasa, Hayyam’ın Rubaileri, Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Elis Yayınları I Fethi Kerim Kazanç tarafından Kitap İncelemesi

Tanrının Varlığı

1.       Argümanlar Üzerine

 • Caner Taslaman, Allah’ın Varlığının 12 Delili, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman & Enis Doko (ed.), Allah, Felsefe ve Bilim, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Fıtrat Delilleri, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Evrenden Allah’a, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Arzulardan Allah’a, İstanbul Yayınevi
 • Adnan Aslan, Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar ve Çağdaş Ateist Din Felsefesi Eleştirisi, İSAM I Rahim Acar tarafından Kitap İncelemesi I PDF
 • Fikret Osman, Modern Mantık Açısından Teolojik Çıkarımlar, Elis Yayınları
 • Yusuf Tan, Teizm-Ateizm Tartışmalarında Kullanılan Kanıtların Mantıksal Analizi, Akademisyen Kitabevi I İçindekiler I Yusuf Tan’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Alvin Plantinga, Tanrı ve Diğer Zihinler, (Çev. Musa Yanık), Fol Yayınları I İçindekiler
 • Richard Swinburne, Tanrı Var mı? , (Çev. Muhsin Akbaş), Arasta Yayınları
 • Aydın Topaloğlu , Teizm ve Ateizm Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları, İz Yayıncılık I Aydın Topaloğlu’nun Doktora Tezi‘dir.
 • Mehmet Şükrü Özkan, Rasyonel Teoloji, Yeni Ateizm ve Tanrı, Tanrı’nın Varlığı veya Yokluğu Kanıtlanabilir mi? , Elis Yayınları
 • İsmail Şimşek, Ataizmden Ateizme, Tanrı ve Yanılgılar, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler
 • Antony Flew, Yanılmışım Tanrı Varmış, (Çev. Zeynep Ertan & Hasan Kaya), Profil Yayıncılık
 • Özkan Tekin, Allah’ın Varlığının Delilleri, Fecr Yayınları I İçindekiler
 • Adem Akman, İbn Rüşd’ün Teistik Delillere Yaklaşımı, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler I Adem Akman’ın Yüksek Lisans Tezi‘dir.
 • Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya, İbn Sina’nın Metafizik Delili, Endülüs Yayınları I Zeynelabidin Hüseyni tarafından Kitap İncelemesi
 • Tuncay İmamoğlu, Bir Tanrı Kanıtlaması Olarak Berkeley İdealizmi, İz Yayıncılık
 • Mehmet Mirioğlu, Tanrının Alfabesi I , Tanrının Varlığına Dair Argümanların İncelenmesi, Kaynak Yayınları I İçindekiler
 • Mehmet Mirioğlu, Tanrının Alfabesi II, Tanrının Varlığına Dair Argümanların İncelenmesi, Kaynak Yayınları I İçindekiler
 • Robin Le Poidevin, Ateizmi Savunmak , Din Felsefesine Bir Giriş, Ayrıntı Yayınları I İçindekiler
 • Richard Dawkins, Tanrı Yanılgısı, (Çev. Melisa Miller & Barbaros Efe Güler & Tunç Tuncay Bilgin), Kuzey Yayınları I İçindekiler
 • Roger Verneaux, Çağdaş Ateizm Üzerine Dersler, (Çev. Murtaza Korlaelçi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları I PDF
 • Stephen D. Unwin, Tanrının Olasılığı: Nihai Gerçeği Arayan Basit Bir Hesaplama, (Çev. Nurfer Çelebioğlu & Ali Can Yama), Yedinci Kapı Yayınları

1.1.              Dini Tecrübe

 • Abdüllatif Tüzer, Dini Tecrübe ve Mistisizm, Felsefi Bir Yaklaşım, Dergah Yayınları
 • Fatma Yüce, Dini ve Mistik Tecrübede Evrensel Öz, Elis Yayınları I Fatma Yüce’nin Doktora Tezi’dir.
 • Hakan Hemşinli, Dini Tecrübe, Dergah Yayınları I İçindekiler I Hakan Hemşinli’nin Doktora Tezi‘dir.
 • Hakan Hemşinli, Tecrübeden Tanrı’ya, Dini Tecrübe Delili ve Eleştirisi, Araştırma Yayınları
 • Şevket Özcan, Dini Tecrübeyi Anlamak, İz Yayıncılık
 • Aysel Tan, Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Gazali’de Dinî Tecrübe, Gece Kitaplığı I Aysel Tan’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Aysel Tan, Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlana’da Dini Tecrübe, Gece Kitaplığı I Aysel Tan’ın Yüksek Lisans Tezi‘dir.
 • Metin Yasa, Din Felsefesi Açısından Yunus Emre’de Aşk-Yaratılış-Kendi Olma, Elis Yayınları

1.2.              Kozmolojik Argüman

 • Okan Bağcı, Kozmolojik Delillerde Tanrı-Zaman İlişkisi, Gece Kitaplığı I Okan Bağcı’nın Doktora Tezi‘dir.
 • Jacobus Erasmus, Kelam Kozmolojik Argümanı: Yeni Bir Değerlendirme, (Çev. Mehmet Bulgen), Albaraka Yayınları I Mehmet Bulgen tarafından Kitap İncelemesi
 • Ulvi Murat Kılavuz, Kelamda Kozmolojik Delil, İz Yayıncılık I Ulvi Murat Kılavuz’un Doktora Tezi‘dir.

1.3.              Ontolojik Argüman

 • İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık

1.4.              Teleolojik Argüman

 • Metin Pay, Tasarım ve Tanrı, Şule Yayınları I Metin Pay’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Hasan Özalp, Tanrı ve Tasarım, OTTO I İçindekiler
 • Tugay Taşçı, Roma’dan Bağdat’a, Galen ve Cahız Düşüncesinde Teleolojik Açıklama, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler
 • Adem Irmak, Tanrı Var, Felsefi Teizm ve Teleolojik Delil Bağlamında Bir Çözümleme, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler I Adem Irmak’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Osman Karaağaç, Tanrı ve Evren (Gaye ve Nizam Delili Açısından), Kitap Dünyası I Osman Karaağaç’ın Doktora Tezi’dir.

1.5.              Ahlak Argümanı

 • Enis Doko, Allahsız Ahlak Mümkün mü?, İstanbul Yayınevi I Hümeyra Özturan tarafından Kitap İncelemesi I PDF
 • Caner Taslaman, Ahlak, Felsefe ve Allah, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Cemre Demirel, Ahlak Felsefesinde Tanrı Nerede?, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Mustafa Çakmak, Ahlak, Tanrı ve Yasa, İz Yayıncılık
 • Eyüp Aktürk, Ahlaktan Tanrı’ya: Ahlak Kanıtı Üzerine Bir İnceleme I PDF

2.       Kötülük Problemi

 • Alvin Plantinga, Tanrı, Özgürlük ve Kötülük, (Çev. Musa Yanık), Fol Yayınları I İçindekiler
 • İbrahim Yıldız, Delilci Kötülük Problemi, Elis Yayınları I İçindekiler I İbrahim Yıldız’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Teodise, Vadi Yayınları I Aydın Topaloğlu tarafından Kitap İncelemesi
 • Rafiz Manafov, John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise, Elis Yayınları I Rafiz Manafov’un Doktora Tezi‘dir.
 • Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Kötülük Sorunu, Elis Yayınları I Gülsüm Turhan tarafından Kitap İncelemesi
 • Ferhat Akdemir, Korkunç Kötülükler ve Tanrı, Elis Yayınları
 • Susan Neiman, Modern Düşüncede Kötülük, (Çev. Ayhan Sargüney), Ayrıntı Yayınları
 • Hasan Galip Bahçekapılı, Kötülük Problemi ve Tanrı, Nobel Yayıncılık
 • Nilay Karataş Avcı, Origenes’te Ruh ve Kötülük Problemi, Sentez Yayınları I İçindekiler I Nilay Karataş Avcı’nın Yüksek Lisans Tezi‘dir.
 • Charles Werner, Kötülük Problemi, (Çev. Sedat Umran), Kaknüs Yayınları I PDF
 • G. W. Leibniz, Teodise, (Çev. Hüseyin Batuhan), Fol Yayınları I İçindekiler
 • Steven Nadler, Mümkün Dünyaların En İyisi, (Çev. Abdullah Yılmaz), Alfa Yayınları
 • Adam Morton, Kötülük Üzerine, (Çev. Zeynep Okan), Güncel Yayınları
 • Peter Hicks, Kötülük ve Acı Çekmek, (Çev. Yeşim Mısırcı), Haberci
 • Philip Yancey, Acı Çekilirken Tanrı Nerede?, (Çev. Nur Nirven), Haberci
 • C. S. Lewis, Acı Sorunu, Haberci
 • John Lennox, Koronavirüs Dünyasında Tanrı Nerede?, (Çev. İbrahim Yeşua Özçelik ve Yoel Barış Özçelik), Haberci
 • Yaşar Türkben, İbn Sina ve Thomas Aquinas’ta Kötülük Problemi, Elis Yayınları I Elif Nur Erkan Balcı tarafından Kitap İncelemesi
 • Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, Kaknüs Yayınları I Selçuk Güzel tarafından Kitap İncelemesi I PDF
 • Eric Lee Ormsby, İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu (Teodise) , (Çev. Metin Özdemir), Kitabiyat Yayınları
 • Hakan Hemşinli & Yunus Kaplan, İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -I- , Elis Yayınları I İçindekiler
 • Hakan Hemşinli & Yunus Kaplan, İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -II- , Elis Yayınları
 • Hakan Hemşinli & Yunus Kaplan, İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -III- , Elis Yayınları
 • Mehmet Murat Karakaya, Nefs-Beden Bağlamında Kötülük, Eski Yeni Yayınları
 • Salih Aydın, İmam Matüridi’de Kötülük Problemi ve İmtihan, İnsan Yayınları
 • Selahattin Akti, İbn Arabi’de Varlık ve Kötülük Problemi, Litera Yayıncılık
 • Hulusi Arslan, Mu’tezile’de İyilik ve Kötülük (Hüsün ve Kubuh) Problemi, Endülüs Yayınları I İbrahim Kaplan tarafından Kitap İncelemesi
 • Metin Özdemir, İlahi Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler, DİB Yayınları I PDF
 • Lütfullah Cebeci, Kur’an-ı Kerim Açısından Kötülük Problemi, Akçağ Yayınları

Din-Bilim İlişkisi-Tarihi

 • Kelly James Clark, Bilim ve/veya Din, (Çev. Enis Doko), Destek Yayınları I İçindekiler
 • Ian G. Barbour, Bilim ve Din, Çatışma-Ayrışma-Uzlaşma, (Çev. Nebi Mehdiyev), İnsan Yayınları
 • Caner Taslaman & Enis Doko, Kur’an ve Bilimsel Zihnin İnşası, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Enis Doko & Mehmet Bulgen (ed.) , Din ve Bilim Açısından Yaratılış, İFAV I İçindekiler
 • Hüsnü Aydeniz & Fatih Topaloğlu, Din-Bilim Okumaları, Elis Yayınları
 • Ronald Numbers (ed.), Galileo Hapiste, Bilim ve Din Üzerine Mitler, (Çev. İsmail Hakkı Yılmaz), Albaraka Yayınları
 • Gary Ferngren, Batı Geleneğinde Bilim ve Din Tarihi, Say Yayınları I İçindekiler
 • Emre Dorman, Din Bilim İlişkisi, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Mahmut Çınar, Halil Aldemir, Mehmet Şaşa, Metin Civek, İslam Düşünce Geleneğinde Din-Bilim İlişkisi I PDF
 • Russell Stannard, 21. Yüzyıl İçin Tanrı, (Çev. Şaban Ali Düzgün), Fol Yayınları I İçindekiler
 • Denis Alexander, 21. Yüzyılda Din ve Bilim, (Çev. Cem Şimşek), Yeni Yaşam Yayınları I PDF
 • Denis Alexander & Robert S. White, İnancın Ötesinde Bilim, İnanç Ve Etik Zorluklar, Yeni Yaşam Yayınları
 • Amir D. Aczel, Bilim Tanrıyı Öldürebilir Mi?, (Çev. Suat İdil), Jules Verne
 • Gerald L. Schroeder, Tanrı’nın Saklı Yüzü, (Çev. Ahmet Ergenç), Gelenek Yayıncılık
 • John Polkinghorne, Bilimin Ötesi Daha Geniş Bir İnsani Bakış Açısından, (Çev. Ersan Devrim), Evrim Yayınları I İçindekiler
 • John Lennox, Aramızda Kalsın Tanrı Var, (Çev. Sare Levin Atalay & Reşit Şahin), Ufuk Yayınları
 • John Lennox, Bilim Her Şeyi Açıklayabilir mi? (Çev. Yeşua Özçelik & Timoteos Onur Özçelik), Haberci
 • Lee Strobel, Hani Tanrı Ölmüştü? , (Çev. Sare Levin Atalay & Reşit Şahin), Ufuk Yayınları
 • Victor J. Stenger, Başarısız Hipotez: Tanrı Bilim Tanrı’nın Var Olmadığını Nasıl Gösteriyor?, (Çev. Algan Sezgintüredi), Aylak Kitap
 • Victor J. Stenger, Bilim Tanrı’yı Buldu mu?, Evrende Amaç Araştırmasında Son Bulgular, (Çev. Orhan Düz), Güncel Yayıncılık

1.       Fizik-Din İlişkisi-Tarihi

 • Ferit Uslu, Tanrı ve Fizik, Büyük Patlama ve Öncesi, Nobel Yayıncılık I PDF
 • Paul Davies, Tanrı ve Fizik, (Çev. Barış Gönülşen), Alfa Yayınları
 • Enis Doko, Dahi ve Dindar: Isaac Newton, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Big Bang ve Tanrı, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Tanrı Parçacığı, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Emre Dorman, Modern Bilim: ‘’Tanrı Var’’ , İstanbul Yayınevi I PDF
 • Şahin Efil, Çağdaş Din Felsefesinde Evrenin Birliği ve Çokluğu , Açılım Kitap I Şahin Efil’in Doktora Tezi‘dir.
 • Mustafa Said Kurşunoğlu, İnsan-Evren İlişkisi ve Antropik İlke, Elis Yayınları I Mustafa Said Kurşunoğlu’nun Doktora Tezi‘dir.
 • Ahmet Metin Kandemir, Big Bang ve Yaratılış, Oku Okut Yayınları I PDF
 • Taşkın Tuna, Ol Dedi Oldu 1, Şule Yayınları
 • Taşkın Tuna, Ol Dedi Oldu 2, Şule Yayınları
 • Taşkın Tuna, Muhteşem Tasarım, Şule Yayınları
 • Igor & Grichka Bogdanov, Tanrı Zar Atmaz, (Çev. Menekşe Tokyay), Pegasus Yayınları
 • Igor & Grichka Bogdanov, Tanrı’nın Yüzü (Çev. Taceddin & Aksel Köseoğlu), GiTa Yayınları
 • Serdar Atalay, John Charlton Polkinghorne’da Din-Bilim İlişkisi, İlahiyat Kitap I Serdar Atalay’ın Yüksek Lisans Tezi‘dir.

2.       Biyoloji-Din İlişkisi-Tarihi

 • Recep Alpyağıl, Evrim ve Tasarım, İz Yayıncılık I İçindekiler
 • Caner Taslaman, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Caner Taslaman, Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi? , İstanbul Yayınevi I PDF
 • Fatih Özgökman, Tanrı ve Evrim, Elis Yayınları I Fatih Özgökman’ın Doktora Tezi’dir.
 • Francis S. Collins, Tanrı’nın Dili, Bilim Tanrı İnancıyla Uzlaşabilir mi?, (Çev. Harutyun Parlak), Yeni Yaşam Yayınları
 • Alper Bilgili, Darwin ve Osmanlılar, Vadi Yayınları I İçindekiler
 • Deniz Gültekin, Osmanlı Düşünce Dünyasında Evrim Teorisi Tartışmaları, Urzeni I Deniz Gültekin’in Yüksek Lisans Tezi‘dir.
 • Mehmet Bayrakdar, İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi, OTTO
 • Adem Kaya, Darwin’in Müslüman Öncüleri, Anakronik Bir Okumanın Felsefi Eleştirisi, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler
 • Michael J. Behe & Stephen C. Meyer, William A. Dembski, Tasarım / Evrenin Bilinmeyen Tarihi , (Çev. Orhan Düz), Gaye Kitabevi

3.       Psikoloji-Din İlişkisi-Tarihi

 • Ali Ayten, Psikoloji ve Din, Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri, İz Yayıncılık
 • Fatma Yüce, Freud’un Din Yanılsaması, Elis Yayınları I İçindekiler
 • Gordon W. Allport, Birey ve Dini , (Çev. Bilal Sambur), Elis Yayınları I İçindekiler

Dini Epistemoloji

 • Nebi Mehdiyev, Dini Epistemolojiye Giriş, Tanrı İnancının Rasyonelliği, İSAM I Nebi Mehdiyev’in Doktora Tezi‘dir.
 • Musa Yanık, Dini Epistemoloji Nedir?, Reform ve Erdem Epistemolojisi Açısından İslam İnancı, Düşün Yayıncılık I İçindekiler
 • Kemal Batak, Tanrı’yı Bilmek, Alvin Plantinga’nın Din Felsefesinde Tanrı ve Epistemoloji, İz Yayıncılık I Kemal Batak’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Mehmet Sait Reçber, Tanrı’yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, Kitabiyat I PDF
 • Ferit Uslu, Felsefi Açıdan İmanı Temellendirme, Ankara Okulu
 • Mehmet Ata Az, İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği, OTTO I Mehmet Ata Az’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Cafer Sadık Yaran, Tanrı İnancının Akilliği, Rağbet Yayınları
 • William T. Blackstone, Dinsel Bilgi Sorunu, Felsefi Çözümlemelerin Dinsel Bilgi Sorununa Etkileri, (Çev. Tuncay İmamoğlu),  Ataç Yayınları
 • Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, İFAV
 • Necmettin Tan, İmana Yer Açmak, Immanuel Kant’ın Bilgi ve İman Felsefesi, İz Yayıncılık I Necmettin Tan’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Abdülkadir Tanış, Pragmatik İman, Episteme Yayınları I İçindekiler
 • Osman Murat Deniz, Fideizm Nedir?, Teolojik ve Felsefi Bir Değerlendirme, İz Yayıncılık I İçindekiler
 • Abdüllatif Tüzer, Bir Varoluşçunun İman Savunusu, Pascal’da Fideizm ve Gazali Açısından Bir Değerlendirme, İz Yayıncılık
 • Recep Alpyağıl, Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din, İz Yayıncılık I Recep Alpyağıl’ın Doktora Tezi‘dir.

Din Dili

 • Turan Koç, Din Dili, İz Yayıncılık
 • Frederick Ferre, Din Dilinin Anlamı, Modern Mantık ve İman, (Çev. Zeki Özcan), Alfa Yayınları
 • Cenan Kuvancı, Din Dili Dil Oyunu mu? , İz Yayıncılık I Cenan Kuvancı’nın Doktora Tezi‘dir.
 • Fikret Osman, Tanrı Üzerine Konuşmanın Anlamı, Din Dilinin Mantıksallığı Problemi, Elis Yayınları I Fikret Osman’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Ali Yıldırım, Din Dilinin Ahlaki Yorumu, Elis Yayınları I Ali Yıldırım’ın Doktora Tezi‘dir.
 • James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, Din Fenomenolojisine Giriş (Çev. Fuat Aydın), İz Yayıncılık I Adnan Güneş tarafından Kitap İncelemesi
 • Emir Kuşçu, Wilfred Cantwell Smith Örneği, Din Fenomenolojisi, Sarkaç Yayınları I Abdülkadir Kıyak tarafından Kitap İncelemesi I Dila Baran Tekin tarafından Kitap İncelemesi
 • Latif Tokat, Dinde Sembolizm, Ankara Okulu Yayınları
 • Zeki Özcan (der.) , Din Bilim Yazıları I, Alfa Yayınları
 • Zeki Özcan, Teolojik Hermenötik, Alfa Yayınları
 • Werner G. Jeanrond, Teolojik Hermenötik, (Çev. Emir Kuşçu), İz Yayıncılık

Ateizm ve Deizm Eleştirisi

1.       Ateizm Eleştirisi

 • Alper Bilgili, Bilim Ne Değildir?, Yeni-Ateist Bilim Anlayışının Felsefi ve Sosyolojik Analizi, Doğu Kitabevi I İçindekiler
 • Kemal Batak, Naturalizm Çıkmazı, Dennett’ten Dawkins’e Yeni Ateizm’in Felsefi Temelleri ve Teistik Eleştirisi, İz Yayıncılık I Hüseyin Aydoğan tarafından Kitap İncelemesi
 • Mehmet Şükrü Özkan, Yeni Ateizmin Dini Bilimcilik, Bilimci Naturalist Dünya Görüşünün Eleştirisi, Elis Yayınları I Saliha Vidinlioğlu tarafından Kitap İncelemesi
 • Hamza Andreas Tzortzis, Hakikatin İzinde, Din, Bilim ve Ateizm, (Çev. Bilal Tonyalı) , Ekin Yayınları
 • Sümeyra Turan, Yeni Ateizm, Christopher Hitchens Bağlamında Bir İnceleme, Eski Yeni Yayınları I İçindekiler I Sümeyra Turan’ın Yüksek Lisans Tezi‘dir.
 • Alister McGrath & Joanna Collicutt McGrath, Dawkins Yanılgısı , Ateist Kökencilik ve İlahi Olanın Reddi, Haberci
 • Aliye Çınar, Tanrı Yanılgısı Üzerine, Profil Kitap
 • Cemalettin Erdemci & Fadıl Ayğan & Seyitcan Can & Mustafa Sancar (ed.), İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi, Elis Yayınları I İçindekiler
 • Aydın Topaloğlu, Ateizm Çıkmazı, DİB Yayınları
 • Mehmet Akgün, Türkiye’de Klasik Materyalizmin Eleştirileri, Elis Yayınları

2.       Deizm Eleştirisi

 • Emin Arık, Deizm ve Ateizm Çıkmazı, Hayykitap
 • Adnan Bülent Baloğlu, Deizm, DİB Yayınları I Emin Yalçınkaya tarafından Kitap İncelemesi
 • Fatma Yüce, Deizmden Teizme, Tanrı-Din-İnsan, Elis Yayınları I İçindekiler
 • Turan Dikel, İslam’ın Atomik Evren Anlayışı ve Deizm Eleştirisi, Araştırma Yayınları I Turan Dikel’in Yüksek Lisans Tezi‘dir.
 • Meryem Özdemir Kardaş, Deistik Argümanlara Karşı Vahyin İmkân ve Gerekliliği, Araştırma Yayınları I Meryem Özdemir Kardaş’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Erol Çetin, Deizm Eleştirisi, İnancın İman Hayatına Yansıması Bağlamında, İKSAD I PDF

İlahi Sıfatlar

 • Alvin Plantinga, Tanrı’nın Bir Tabiatı Var mı?, (Çev. Mehmet Sait Reçber), Elis Yayınları I PDF
 • Jr. John B. Cobb & David Ray Griffin, Süreç Teolojisi, (Çev. Tuncay İmamoğlu & Ruhattin Yazoğlu), İz Yayıncılık
 • Zikri Yavuz, Tanrı, Ezelilik ve Zaman, İlahiyat I PDF
 • Mehmet Ata Az, Mutlak Kudret ve Taş Paradoksu, İKSAD I PDF
 • Yaşar Türkben, İlahi Gizlilik, Elis Yayınları

Tanrı-Evren-İnsan İlişkisi

1.       Tanrı-Evren İlişkisi

 • Şaban Ali Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Alem İlişkisi, OTTO
 • Mehmet S. Aydın, Alemden Allah’a: Makaleler , Ufuk Kitapları I PDF

 

1.1.              Mucize Sorunu

 • Fatih Topaloğlu, Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Rağbet Yayınları I PDF
 • Fatih Topaloğlu & Mustafa Öztürk & Hüseyin Hansu & Mahmut Çınar, Mucize Nedir ? Ne Değildir? , Fecr Yayınları I İçindekiler
 • Richard Swinburne, Mucize Kavramı, (Çev. Aydın Işık), İz Yayıncılık
 • Aydın Işık, Vahiy ve Mucize, Elis Yayınları
 • Tuncay İmamoğlu, Tanrı’nın Doğası ve Mucizenin İmkanı, David Hume’un Antropomorfizm ve Mucize Eleştirisi), İz Yayıncılık

2.       Tanrı-İnsan İlişkisi

 • Yaşar Aydınlı, Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık

2.1.              Tanrının Bilgisi ve Özgür İrade Sorunu

 • Metin Özdemir, Allah’ın Bilgisinin Ezeliliği ve İnsan Hürriyeti, İz Yayıncılık
 • İsmail Şimşek, Düşünce Tarihinde Tanrı’nın Özgürlüğü Sorunu, Elis Yayınları
 • Fatih Özgökman, Tanrı’nın Ön Bilgisi ve İrade Özgürlüğü, Batı Düşüncesinde Fatalizm Problemi, Elis Yayınları
 • Özcan Akdağ, Tanrı ve Özgürlük, Gazali ve Thomas Aquinas Ekseninde Bir İnceleme, Elis Yayınları

Din-Felsefe İlişkisi

 • Fehrullah Terkan, Çatışmanın Dinamikleri, Klasik Dönem İslam Felsefesinde Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine, Elis Yayınları
 • Martin Buber, Tanrı Tutulması, Din ve Felsefe İlişkisine Dair Araştırmalar, (Çev. Abdüllatif Tüzer), Lotus Yayınları

Din-Ahlak İlişkisi

 • Emre Dorman, Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Ahlak İlişkisi, İstanbul Yayınevi I PDF
 • Celal Büyük, Tanrısız Ahlak, Eleştirel Bir Bakış, Berikan Yayınevi I PDF
 • Fatih Topaloğlu & Hüsnü Aydeniz, Din-Ahlak Okumaları, Elis Yayınları
 • Recep Kılıç, Ahlakın Dini Temeli, Diyanet Vakfı Yayınları I Recep Kılıç’ın Doktora Tezi‘dir.
 • Recep Kılıç, Dini Anlamak, Ötüken Yayınları I İçindekiler
 • Ali Yıldırım, İlahi Buyruk Teorisi, Elis Yayınları
 • W.W Bartley III, Ahlak ve Din, (Çev. Ali Yıldırım), Elis Yayınları
 • Paul Tillich, Ahlak ve Ötesi, (Çev. Aliye Çınar), Elis Yayınları
 • Walter Sinnott -Armstrong, Tanrısız Ahlak, (Çev Atilla Tuygan), Ayrıntı Yayınları I İçindekiler I Rabia Soyucak tarafından Kitap İncelemesi

Din-Sanat İlişkisi

 • Aydın Işık, Din ve Estetik, Felsefi Bir İnceleme, Ötüken Yayınları I İçindekiler
 • Turan Koç, Zamanın Gözleri, Sanat-Dil-Hakikat, İz Yayıncılık

Ölüm ve Sonrası

 • Metin Yasa, Ölüm Sonrası Yaşam , Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla , Ankara Okulu Yayınları I Tamer Yıldırım tarafından Kitap İncelemesi
 • Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, İz Yayıncılık
 • Rudolf Bultmann, Tarih ve Eskatoloji: Sonsuzluğun Mevcudiyeti, (Çev. Emir Kuşçu), Elis Yayınları I İçindekiler

Varoluşçuluk

 • Ramazan Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş, Yarın Yayıncılık I Aslıhan Özler tarafından Kitap İncelemesi
 • Latif Tokat, Varoluşçu Teoloji, Elis Yayınları
 • Metin Yasa, Varoluşsal İnanç Sorunları, Elis Yayınları
 • Aliye Çınar, Varoluşçu Teoloji, Paul Tillich’te Din ve Sembol, İz Yayıncılık

Anlam Sorunu

 • Latif Tokat, Anlam Sorunu, Elis Yayınları I Merve Taş tarafından Kitap İncelemesi I Cemile İffet Şahin tarafından Kitap İncelemesi
 • Joseph Runzo & Nancy M. Martin (ed.) , Dünya Dinlerinde Hayatın Anlamı, (Çev. Gamze Varım) , Say Yayınları I PDF
 • Celal Büyük, Hayatın Anlamı Bağlamında Teizm & Ateizm, Sonçağ Akademi I PDF
 • Caner Taslaman, Ruhun Yedi Çığlığı, Bu Hayatı Nasıl Yaşamalıyız?, İstanbul Yayınevi I PDF

Dinsel Farklılıklar (Dini Çeşitlilik)

 • Ruhattin Yazoğlu & Hüsnü Aydeniz, Dini Çoğulculuk, John Hick’in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, İz Yayıncılık
 • John Hick, İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Eleştirel Diyaloglar, (Çev. Mahmut Aydın), Ankara Okulu Yayınları I Tuğa Taşdemir tarafından Kitap İncelemesi
 • Mehmet Şükrü Özkan, Başarısız Bir Hipotez Dini Çoğulculuk, Şırnak Üniversitesi Yayınları I PDF
 • Celal Büyük, Dini Çoğulculuktan Küresel Bir Teoloji’ye: Wilfred Cantwell Smith, Gece Akademi I İçindekiler
 • Mortimer J. Adler, Dinde Hakikat, Dinlerin Çokluğu ve Hakikatin Birliği, (Çev. Ruhattin Yazoğlu & Hüsnü Aydeniz), Rağbet Yayınları I Osman Murat Deniz tarafından Kitap İncelemesi
 • Mustafa Eren, John Hick’te Dini Çoğulculuk, Otorite Yayınları
 • Mahmut Aydın (der.) , Hıristiyan Yahudi ve Müslüman Perspektifinden Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları, Ankara Okulu Yayınları I Muammer İskenderoğlu tarafından Kitap İncelemesi
 • Hanifi Özcan, Maturidi’de Dini Çoğulculuk, İFAV I Osman Murat Deniz tarafından Kitap İncelemesi
 • Adnan Aslan, Dini Çoğulculuk Ateizm ve Geleneksel Ekol, Eleştirel Bir Yaklaşım, İSAM
 • Adnan Aslan, Dinler ve Hakikat / J. Hick ve S. H. Nasr’ın Felsefesinde Dinî Çoğulculuk, İSAM
 • Hüseyin Yılmaz, Ezeli Hikmet ve Dinler: Dinler Tarihinde Tradisyonel Perspektif, İnsan Yayınları I Adnan Aslan tarafından Kitap İncelemesiYazar: Onur Kenan Aydoğdu

Kaynak: Onur Kenan Aydoğdu, Din Felsefesine Dair Türkçe Okumalar, https://www.academia.edu/114895144/Din_Felsefesine_Dair_T%C3%BCrk%C3%A7e_Okumalar , Erişim Tarihi: 17.02.2024